Agrarische persprijs

Wat de Gouden Greep is voor de land- en tuinbouwjournalistiek is de Agrarische Persprijs voor communicatieprofessionals, belangenbehartigers, politici of vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De prijs is bedoeld voor degene die in het agrarische nieuws van het afgelopen jaar een prominente rol heeft vervuld. Dat kan een voorlichter of een communicatiemedewerker zijn, maar ook een politicus of iemand uit het bedrijfsleven. De kandidaat voor Agrarische Persprijs wordt door een jury aangewezen.

Voorzitter van de vierkoppige jury is Jacqueline Wijbenga, hoofdredacteur cluster feed en food van Eisma Businessmedia. Verder nemen in de jury zitting: Wiebe Dijkstra, oud-hoofdredacteur van Nieuwe Oogst, Bert Wagendorp, journalist en Volkskrant-columnist, en de winnaar van vorig jaar Annechien ten Have-Mellema, voorzitter van de LTO vakgroep varkenshouderij. Het mediaoptreden van de Agrarische Pers-man of -vrouw van het Jaar moet authentiek zijn. De prijswinnaar heeft niet zelf de pers opgezocht, maar evenmin in lastige gevallen de pers ontlopen.
De winnaar van de Agrarische Persprijs:

• heeft zich gemanifesteerd rond één agrarisch, plus maatschappelijk relevant thema;
• is voor een breed publiek prominent in het nieuws geweest;
• is verschenen in diverse media (krant, radio, tv, internet);
• was te vinden in vak- én publiekspers.
Daarbij gaat het om: vooruitstrevendheid en gezag van de boodschap; nieuwswaarde; authenticiteit van het media-optreden; relevantie voor een breed (niet alleen agrarisch) publiek; spraakmakendheid.