Gouden Greep 2012

Tijmen van Zessen winnaar Gouden Greep 2012

Gouden Greep 2012Tijmen van Zessen, journalist bij Veeteelt, is winnaar van De Gouden Greep 2012. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn serie ‘Groeien in Rendement’. Op 28 oktober 2013 vond in Zoetermeer de feestelijke uitreiking plaats.

De jury, onder voorzitterschap van Bert Westenbrink, kende de Zilveren Greep toe aan Ruben van Boekel (PigBusiness) voor zijn serie portretten van Nederlandse varkenshouders in het buitenland. Jorieke van Cappellen kreeg De Bronzen Greep, de aanmoedigingsprijs voor jong talent, voor haar artikel ‘Je moet verder, vanaf dag één’, dat verscheen in De Boerin. De prijswinnaars ontvingen hun prijs uit handen van Steven en Iris van Dijk, zoon en dochter van erevoorzitter Alfred van Dijk (†).

Aan de uitreiking ging een debat vooraf rondom het thema ‘Eet, Drinkt en Denkt …’. Jaap Korteweg (De Vegetarische Slager), Siem Jan Schenk (LTO Noord & LTO Nederland) en Kees Blokland (Agriterra) gingen aan de hand van een aantal prikkelende stellingen in debat met de aanwezige journalisten en met elkaar.

Het thema ‘Eet, Drinkt en Denkt …’ was ontleend aan de titel van een nieuw verschenen boek. PRLT’er Alfred van Dijk (†) schreef het begin jaren ’80 van de vorige eeuw in opdracht van het toenmalige Ministerie van Landbouw, maar om onduidelijke reden was het boek nooit gepubliceerd. Oud-collega Ronald Bos redde het visionaire manuscript over duurzaamheid ‘avant-la-lettre’ van de vergetelheid, gaf het in eigen beheer uit en presenteerde het boek tijdens de bijeenkomst op 28 oktober aan de leden van de NLVJ (www.eetdrinktendenkt.nl).