Ga mee met de EU-landbouwcommissie

Een delegatie van de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement komt op 29, 30 en 31 maart naar Nederland. Journalisten kunnen vrij aansluiten bij het programma, of bij onderdelen daarvan.

Het bezoek is bedoeld om te laten zien waar de innovatieve Nederlandse agro-food sector toe in staat is. Ook journalisten kunnen dan inzicht krijgen in de laatste ontwikkelingen binnen de agro-food sector en de beleidsdiscussies hieromheen te volgen. Wie het programma of delen daarvan wil bijwonen, of wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Maarten Klaassen, voorlichter van Jan Huitema: maarten.klaassen@ep.europa.eu of 06-13455075.

Het aantal plekken is beperkt, deelname is niet gegarandeerd.

Het (concept)programma ziet er als volgt uit:

Dinsdag 29 maart 2016
Geïntegreerde gewasbescherming& plant veredeling, key stakeholder bijeenkomst

14:45               AGRI delegatie wordt welkom geheten door Jan Huitema, Schiphol
15:30               Bezoek Koppert Biological Systems, Berkel en Rodenrijs

Koppert ontwikkelt en produceert innovatieve natuurlijke plaag- en ziektebestrijding voor planten, waarbij bijvoorbeeld insecten worden ingezet. Vanuit Europa staat dit zogenaamde Intergrated Pest Managment hoog op de agenda en voor het Nederlands voorzitterschap van de EU is dit een topprioriteit. Hier kunnen we dit proces in actie zien.

19:30               Europese Landbouwbijeenkomst, Den Haag

Key-stakeholder en netwerkevent met de landbouwdelegatie van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de Nederlandse agro-food sector, Minister President Mark Rutte en Staatssecretaris Martijn van Dam en Eerste- en Tweede Kamerleden. De bijeenkomst is alleen op uitnodiging, journalisten worden verzocht contact op te nemen voor exclusieve toegang tot dit event.

Woensdag 30 maart 2016: precisielandbouw; dierwelzijn & antibioticareductie

09:00               Bezoek Lely ‘Innovators in Agriculture’, Maassluis

Lely is, als bedenker van de melkrobot, een van de leiders op het gebied van innovatie landbouwapparatuur, vooral op het gebied van precisielandbouw. Precisielandbouw wordt zowel in de stal als op het land toegepast. In de stal zijn toepassingen bijvoorbeeld de melk- en voerrobot, oor sensoren die temperatuurverschillen bij dieren meten en het gebruik van big data. Door precisielandbouw op het land kan een akker tot op centimeters nauwkeurig bemest en bewerkt worden, waardoor minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en de opbrengt wordt geoptimaliseerd. De inzet van precisielandbouw kan grote gevolgen hebben voor het landbouwbeleid. Lely is gehuisvest in ‘Europa’s meest duurzame gebouw.’ We bezoeken de Lely campus waar de nieuwste machines worden geproduceerd.

 11:15               Bezoek Nescio Farm, Bleskensgraaf

Proefbedrijfbedrijf met geautomatiseerde Lely apparatuur (melk- voeder robots) die een grote verbetering betekenen voor de diergezondheid, maar ook voor het arbeidsgemak. Aansluitende ook een presentatie van verschillende fabrikanten van precisielandbouw-machines, zoals drones en GPS gestuurde trekkers. Land- en tuinbouw 2.0 is binnen handbereik, hier zullen we live-demonstraties zien.

16:15               Bezoek Rondeel kippen stal, Barneveld

Het rondeel stalsysteem komt tegemoet aan alle natuurlijke behoeften van de kip en is daarmee het meest diervriendelijke kippen-verblijf in Nederland (*** Beter Leven keurmerk). Een goed voorbeeld van hoe samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven kan leiden tot productdifferentiatie. Er is interesse in het systeem vanuit China en de VS.

Donderdag 31 maart 2016: mestverwerking, kringloop economie, toekomst veehouderij

 

10:15               Bezoek mestverwerkingsinstallatie – Grootzevert B.V., Beltrum

Duurzaam gebruik van mest is een hot-topic in het huidige debat over een circulaire economie. Uit dierlijke mest kunnen grondstoffen worden gewonnen waarmee nieuwe ‘groene kunstmest’ kan worden gemaakt. Door toepassing hiervan zou het gebruik van kunstmest kunnen worden verminderd, maar momenteel wordt dit nog geblokkeerd door Europese regelgeving. Grootzevert neemt deel aan een breed gedragen regionaal project met melkveehouders, een coöperatie (Friesland Campina), een waterzuiveringsbedrijf (Vitens) en de overheid.

12:45               Bezoek Koeientuin, Groenlo

De Koeientuin is onderdeel van het project ‘Courage’: een innovatief platform voor de zuivelsector. De koeientuin combineert hoge diergezondheid en dierwelzijn met een lage milieu impact, onder meer door de stalvloer, die zacht is als een weiland en tegelijkertijd doorlaatbaar (zodat urine opgevangen kan worden). Bomen en planten zorgen voor schaduw, robots voeren, melken en maken schoon (mest-etende robot).

 13:30   Lunch in de stal van biologische boerderij Kraanswijk, Groenlo

 

Author: NedVerJL

Share This Post On