Aanmelding kandidaten IFAJ-bestuur geopend

Belangstellenden voor een positie in het IFAJ-bestuur kunnen zich aanmelden. De aanmeldperiode sluit op 15 mei om middernacht (GMT).

Het IFAJ-bestuur bestaat uit vier posities: voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en algemeen secretaris. Alle functies zijn open voor nieuwe kandidaten. Aanstellingen zijn voor een periode van twee jaar.

Momenteel bestaat het IFAJ-bestuur uit voorzitter Owen Roberts (Canada), vice-voorzitter Steve Werblow (Verenigde Staten), penningmeester Adrian Bell (Verenigd Koninkrijk) en algemeen-secretaris Lena Johanson (Zweden). De laatste drie hebben aangegeven herverkiesbaar te zijn. Roberts is niet herverkiesbaar, omdat hij de functie al twee periodes van twee jaar heeft vervuld.

Digitale verkiezingen

Normaliter vinden de verkiezingen van nieuwe bestuursleden plaats tijdens het jaarlijkse IFAJ-congres. Vanwege de annulering van het congres in Denemarken, is dat deze keer niet mogelijk. Het bestuur heeft ervoor gekozen de verkiezingen niet uit te stellen tot een volgend congres, maar in plaats daarvan de verkiezingen digitaal te laten plaatsvinden. Over hoe deze verkiezingen precies zullen plaatsvinden, worden de dagelijks bestuursleden (executives, voor NVLJ is dat Jacqueline Wijbenga) eind deze maand geïnformeerd.

Aanmelden

Belangstellenden voor een positie in het IFAJ-bestuur kunnen zich melden via het formulier op de website van de IFAJ. Daar zijn ook de achtergronddocumenten te vinden, zoals de statuten en het verkiezingsreglement.

Meer informatie over de nominatieprocedure kan worden ingewonnen bij Hugh Maynard, global manager van IFAJ via mail: globalmanager@ifaj.org.

Author: NedVerJL

Share This Post On