Artikel-suggestie: ‘Kansen voor Nederlandse boeren in Frankrijk’

Veehouders in Europa hebben ieder hun uitdagingen. Worden in Nederland boeren uitgedaagd zich een weg te banen tussen derogatie, fosfaatrechten en schandalen, op het Franse platteland is opvolging het grootste punt van zorg. In die combinatie van factoren ziet een Franse veehouder, oorspronkelijk afkomstig uit Groot-Brittannië, een kans voor Nederlandse (melk)veehouders in Frankrijk. “Zelf ben ik ook met behulp van de Nederlandse Heidemij op deze Franse boerderij terecht gekomen”, vertelt de Engelsman.

Hij heeft een pachtbedrijf met vleesvee (Limousin) en een Bed&Breakfast in Midden-Frankrijk (2,5 uur ten zuiden van Parijs) en hoopt via een verhaal in de Nederlandse agrarische media iemand te interesseren voor overname van het bedrijf. “Maar er zit een breder verhaal in. Het Franse platteland loopt leeg. De Franse boeren in deze regio hebben geen opvolgers. Als deze generatie om wat voor reden dan ook stopt met boeren, gaat de landbouw hier verloren”, meent de veehouder. Hij komt dan ook graag in contact met een of meerdere Nederlandse journalisten om hen te vertellen wat zijn visie op de ontwikkelingen is.

Belangstellenden voor een dergelijk artikel kunnen zich melden bij j.wijbenga@eisma.nl.

 

 

Author: NedVerJL

Share This Post On