Draijer: voedsel is spil van duurzaamheidsdoelen

Voedsel is de spil van de duurzaamheidsdoelen, zegt Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van Rabobank.  De uitdaging is hoe de wereld gevoed kan worden met minder grondstoffen, een duurzamere productie, een gezonder dieet en minder voedselverspilling, aldus Draijer. Iedere minuut wordt wereldwijd 2,5 miljoen kilo voedsel verspild, terwijl er 171 monden bij komen die gevoed moeten worden.

Netwerken

Rabobank wil niet alleen via financiering bijdragen aan de verduurzaming, maar ook via  kennisnetwerken wereldwijd. Draijer zegt dat de Nederlandse land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de wereldvoedselproductie.  “We zijn maar een heel klein land en zijn wereldwijd tweede exporteur op landbouwgebied”, zegt hij. Door ruimtegebrek en stevige concurrentie is de tuinbouw bijvoorbeeld heel efficiënt geworden. “Voor de productie van 1 kilo tomaten is gemiddeld in de wereld 100 liter water nodig. De Nederlandse tuinbouw heeft 4 liter water per kilo tomaten nodig”, geeft Draijer als voorbeeld.

Kanttekening

In het internationale gezelschap van 200 landbouwjournalisten uit meer dan veertig landen, plaatst hij gelijk een kanttekening bij de Nederlandse landbouw. “Nederland is ook echt niet het heilige land voor landbouw. We hebben ook zo onze specifieke problemen.” Hij verwijst naar de kritische publieke opinie over de landbouw, het feit dat in Nederland 39% van de boeren op of onder de armoedegrens zit en de problemen met milieu en biodiversiteit. “En als de WTO verder klapt, is dit voor Nederland een groot probleem”, zegt hij.
De wens om de landbouw te verduurzamen is voor de Rabobank geen reden om niet te financieren in sectoren die als minder duurzaam worden gezien. Draijer legt uit dat de bank wel wil financieren in bijvoorbeeld palmolieproductie, maar dan wel probeert om de productie te verduurzamen. “Als het gaat om voedselproductie, willen we helpen om zo snel mogelijk uit een niet-duurzame situatie te komen.”

 

Author: NedVerJL

Share This Post On