Dutch Roots congress: setting the scene

Wageningen –  Nederland biedt verschillende oplossingen voor de uitdagingen waar de wereldwijde voedselketen tegenaan loopt. Dat blijkt tijdens het internationale landbouwjournalistencongres van IFAJ, dat dit jaar door de Nederlandse Vereniging van Landbouwjournalisten wordt georganiseerd in Wageningen.

Verandering

Louise FrescoLouise Fresco, bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit zegt dat de landbouw aan de vooravond staat van een grote verandering, nu er steeds meer mensen gevoed moeten worden met minder grondstoffen en minder negatieve effecten. Innovaties bieden hier veel mogelijkheden. Om de belasting van de landbouw op het klimaat te verminderen, vindt ze vooral dat de voedselverspilling moet worden tegengegaan.

Niet heilig

Wiebe DraijerDie aanpak van voedselverspilling wordt onderschreven door bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van Rabobank. Hij zegt dat de Nederlandse landbouw als tweede exporteur wereldwijd veel te bieden heeft. Tegelijkertijd wijst hij de meer dan 200 aanwezige journalisten uit veertig landen erop dat het Nederlandse landbouwsysteem ook niet heilig is. Hij noemt onder andere de maatschappelijke druk op de landbouw en de zorgelijke inkomenspositie bij veel boeren.

Mensen

Meiny PrinsMeiny Prins van tuinbouw- en klimaattechniekbedrijf Priva zegt dat de problemen rondom duurzame voedselproductie niet aan de techniek ligt. De technologie is wel beschikbaar. Maar het zijn de mensen die de omslag moeten maken en het zijn de mensen die de omslag nog niet willen maken”, zegt ze. Ze merkt dat bij de ontwikkeling van grote steden in bijvoorbeeld China zeer veel aandacht is voor voedselvoorziening in de directe omgeving van de stad, of ook in de stad.

Katalysator

Pieter van GeelRobotisering is volgens Martijn Boelens van Lely de oplossing voor de arbeidsproblematiek in de veehouderij. Nieuwe technieken moeten het werk voor melkveehouders makkelijker maken en ze moeten het vak bovendien aantrekkelijk houden voor toekomstige nieuwe boeren.
Voorzitter Pieter van Geel van de Klimaattafel voor landbouw vindt dat boeren klimaatmaatregelen niet moeten zien als extra opgave die er ook nog bij komen. De klimaatmaatregelen moeten als een katalysator werken voor innovaties in de landbouw, vindt hij.

Auteur: Mariska Vermaas
Foto’s: Suzanne Kemper

Author: NedVerJL

Share This Post On