Dutch Roots is een feit

De oprichting van stichting Dutch Roots is een feit. Maandag 30 januari 2017 plaatste Geert Pinxterhuis als voorzitter van het stichtingsbestuur zijn handtekening onder de geüpdatete statuten. Dutch Roots vloeit voort uit de stichting IFAJ Congres 2003 en is verantwoordelijk voor de organisatie van het IFAJ-wereldcongres 2018 in Nederland.

Hoofddoel van het congres is om ‘Buckets full of stories’ te genereren. Dat betekent iedere deelnemer de kans geven om meerdere verhalen in woord en/of beeld te brengen vanuit verschillende invalshoeken. Om dit te realiseren zal Dutch Roots een sterk inhoudelijk en journalistiek programma presenteren. Daarnaast wordt het agrarische netwerk ingeschakeld om wereldwijd zo veel mogelijk journalisten te bereiken en hen de mogelijkheid te bieden om in 2018 naar Nederland af te reizen.

Ook aan NVLJ-leden vragen we om zo veel mogelijk mee te denken en mee te doen, zowel in het voortraject als gedurende het congres zelf van 10 t/m 14 juli 2018.

Hoe mee te doen?

Een eerste case: Stel je kunt met 3-4 journalisten één dag op pad om ze op jouw vakgebied wegwijs te maken in Nederland. Hoe zou die dag eruitzien? Mail je ideeën voor 15 maart a.s. op maximaal 1 A4tje naar esther.rozeboom@dutchroots.info. Wie weet neemt de programmagroep jouw idee straks mee in de programmaonderdelen. Deze groep van NVLJ-leden stelt het congresprogramma samen. Voor de inhoud van het programma gaan we ook te rade bij een adviescommissie, die we de komende weken samenstellen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en wetenschap.

Voor vragen, maar ook voor tips en ideeën, kun je terecht bij  esther.rozeboom@dutchroots.info.

Author: NedVerJL

Share This Post On