E4D reis naar Brazilië

De door IFAJ georganiseerde reis naar een van de ontwikkelingslanden, de Exposure-4-Development tour, gaat in 2019 naar Brazilië. Belangstellenden voor deze reis kunnen zich melden bij het NVLJ-bestuur. Per lidvereniging mogen twee personen worden voorgedragen. In totaal kunnen 14 personen aan de reis deelnemen.

Veelzijdig

De reis start op 31 maart in Sao Paolo en duurt 7 dagen. Gedurende deze periode maak je kennis met de verschillende aspecten van de landbouw in Brazilië, dat volop in ontwikkeling is. Bezoeken aan boeren, verwerkende en mechanisatiebedrijven maken onderdeel uit van het programma. Aan de details van het programma wordt nog volop gewerkt, met medewerking van onder andere collega-journalisten die actief zijn in Zuid-Amerika.

Deelnamekosten zijn rond de 1000 euro. Dit bedrag is exclusief de vliegreis naar Sao Paolo. “In tegenstelling tot voorgaande edities van de E-4-D-tour blijkt het lastiger om voldoende sponsoren te vinden om ons te helpen deze reis mogelijk te maken”, aldus IFAJ. Vanwege het lagere sponsorbedrag dat beschikbaar is, is de eigen bijdrage van de deelnemers hoger.

Eenmaal in Brazilië zijn alle kosten (hotels, maaltijden, excursies en transport) echter gedekt met de eigen bijdrage. “We blijven actief zoeken naar sponsoren. Mochten we daarin slagen, dan kan de eigen bijdrage nog naar beneden worden bijgesteld”, aldus IFAJ.

Visum

Deelnemers aan de E-4-D-tour moeten een journalistenvisum aanvragen voor Brazilië. Ook is een verzekering verplicht die medische kosten en eventueel transport ter plaatse vergoed, in geval van nood.

Van journalisten die deelnemen aan dit IFAJ evenement, wordt verwacht dat ze hun ervaringen (mondeling en/of schriftelijk) actief delen en beschikbaar stellen via onder andere de website en/of nieuwsbrief van IFAJ en de eigen vereniging. Daarnaast gaat de organisatie er vanuit dat deelnemende journalisten hun bijdragen zullen delen via de media waarvoor ze werken.

Selectie

NVLJ-leden die graag willen deelnemen aan deze reis naar Brazilië, kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij het bestuur, via een mail aan info@nvlj.nl en/of een mail aan de voorzitter via j.wijbenga@eisma.nl.

Er is plaats voor in totaal 14 deelnemende journalisten. Per vereniging mogen twee leden worden voorgedragen; een eerste keus en een reserve-kandidaat. Een panel zal de inzendingen beoordelen. Voorop staat dat de potentiële deelnemers lid zijn van de vereniging van agrarische journalisten in eigen land, van onbesproken gedrag zijn. De voorkeur gaat uit naar kandidaten die nog niet eerder hebben deelgenomen aan een E-4-D-tour. Zij die al wel een keer hebben deelgenomen, kunnen echter ook hun belangstelling kenbaar maken.

De IFAJ selecteert in eerste instantie op basis van de door verenigingen voorgedragen kandidaten. Mocht dat minder dan 14 belangstellenden opleveren, dan wordt het aantal deelnemers aangevuld met kandidaten die als reserve zijn voorgedragen. Ook als er onverhoopt kort voor vertrek alsnog een plaats beschikbaar komt, komen de reservekandidaten in beeld voor deelname.

Deadline voor de voordracht door NVLJ aan IFAJ is 15 januari. Meer informatie vind je op de IFAJ-website.

Author: NedVerJL

Share This Post On