Fresco: landbouw moet meer dan alleen voedsel produceren

De landbouw moet meer gaan doen dan alleen het produceren van voedsel. Dat zegt Louise Fresco, voorzitter van de Raad van bestuur van de Wageningen UR bij het internationale congres voor landbouwjournalisten ‘Dutch Roots’ in Wageningen.

Bijdrage landbouw

De landbouw staat aan een vooravond van een enorme verandering, zegt Fresco. Ze verwijst naar de groeiende vraag naar voedsel wereldwijd door de groei van de wereldbevolking in met name Azië en Afrika en de verstedelijking in deze gebieden, waardoor er steeds minder boeren zijn die het voedsel produceren. Daarnaast moet de landbouw een positieve -in plaats van een negatieve-  bijdrage gaan leveren aan het klimaat en de biodiversiteit.
Een van de belangrijke aandachtsgebieden hierbij is het tegengaan van voedselverspilling, zegt Fresco. Wereldwijd wordt 30% van het voedsel verspild, dat komt overeen met 12% van de CO2-uitstoot. Dat kan volgens Fresco makkelijk halveren. Daarnaast moet meer gebruik worden gemaakt van restproducten als grondstof, in plaats van dat dit als afval wordt gezien.  De vleesconsumptie wil Fresco niet direct ter discussie stellen. Ze wijst erop dat dieren een belangrijke rol spelen in de voedselketen omdat ze restproducten of gewassen die mensen niet kunnen verteren om kunnen zetten in voedsel voor mensen.
Naast voedsel kan de landbouw volgens Fresco een belangrijke rol gaan spelen bij de productie van alternatieven voor de petrochemische industrie en voor fossiele brandstoffen, maar ook voor biomassa voor andere doeleinden.

Moderne technieken

Fresco onderstreept het belang van veilig, gezond, goed, betaalbaar en duurzaam geproduceerd voedsel. Van de wereldbevolking van 7 miljard mensen is 2 miljard ondervoed en is bij 1,5 miljard mensen sprake van overgewicht.
Om de wereld goed te kunnen voeden zonder negatieve effecten, zijn moderne technieken beschikbaar, al ligt de maatschappelijke acceptatie van sommige chemische of genetische technieken soms moeilijk, aldus Fresco. Ze zegt dat de beschikbaarheid van technieken ook van belang is voor het motiveren van jongeren om boer te worden. “Ze moeten de technieken kunnen gebruiken die nodig zijn en trots kunnen zijn op hun rol als voedselproducent.”

Rol journalistiek

De bestuursvoorzitter van de Wageningen UR sprak de landbouwjournalisten ook aan op hun rol bij de transitie van de landbouw naar een duurzamer systeem. Fresco maakte de vergelijking dat de landbouw niet alleen stenen aan het leggen is of een muur aan het bouwen is, maar dat wordt gebouwd aan een kathedraal; het is een meerjarenproject waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan een groot project. Landbouwjournalisten kunnen volgens Fresco ook een belangrijke rol kunnen spelen bij het bouwen van de kathedraal, door niet alleen te focussen op de zaken die verkeerd gaan, maar door te belichten dat de landbouw voortdurend in ontwikkeling is om zo de kathedraal te bouwen.

Tekst: Mariska Vermaas
Foto: Suzanne Kemper

Author: NedVerJL

Share This Post On