Ga mee naar Frankrijk voor kuilvoer en melkvee

De ENAJ nodigt journalisten uit voor een persreis naar Frankrijk in september. Alle onkosten worden vergoed.

DFNPSMSe ENAJ-reis wordt georganiseerd door de Franse Nationale Federatie van Maïs en Sorghum Producenten (FNPSMS). Met deze reis wil de organisatie de kuilvoerproductie in Frankrijk presenteren alsook de veevoerindustrie voor wat betreft melkvee.
Het programma omvat een bezoek aan zaaizaadproducenten, maar ook aan melkveehouders en melkverwerkers. Ook wordt een bezoek gebracht aan een onderzoeksstation van ARVALIS Plant Institute.
Kennis van de Franse taal is niet vereist, een tolk zal tijdens de hele reis vertalingen naar het Engels aanbieden.
Naast de landbouw-gerelateerde activiteiten wordt in het programma ook tijd ingepland voor het ontdekken van de Franse gastronomie en het culturele erfgoed van Parijs en de Loire-streek.
De reis vindt plaats van 5 tot 8 september in de regio Pays de la Loire (Angers) en in Parijs. Reis- en verblijfskosten worden gedekt door de FNPSMS.
Wie wil deelnemen wordt verzocht zich uiterlijk 7 juli te melden via info@nvlj.nl. De NVLJ stuurt dan een aanmeldingsformulier toe en brengt zowel de organisatie in Frankrijk als de ENAJ op de hoogte van deelnemers uit Nederland.
Op 20 juli kunnen de deelnemers een gedetailleerd programma verwachten.

Author: NedVerJL

Share This Post On