GLB-seminar Brussel voor Ag-Press journalisten

Directoraat-generaal voor Landbouw, DG-Agri, organiseert op 5 en 6 december een seminar in Brussel. Het seminar gaat in op de plannen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Inschrijven kan tot en met 9 november.

De ambities van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn en blijven hoog. Boeren spelen een belangrijke rol in het behouden van biodiversiteit, in het tegengaan van klimaatverandering, het beschermen van de leefomgeving en het bieden van voedselzekerheid en -veiligheid. Om deze functies te kunnen waarborgen blijft de eerste pijler een belangrijk element in het nieuwe GLB. Wel is het streven het Europese landbouwbeleid slimmer, eenvoudiger en effectiever te maken.

Phil Hogan

In het tweedaagse seminar wordt ingegaan op het nieuwe systeem en de vergroening van het beleid. Diverse vertegenwoordigers van de Commissie zullen aanwezig zijn en op de planning staat ook een debat tussen Eurocommissaris Phil Hogan en de rapporteurs van het Europese Parlement van het comité Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Ook zal de landbouwattaché van EU-voorzitter Oostenrijk aanwezig zijn.

Het tweedaagse evenement begint op 5 december om 14.30 uur. Op 6 december staat ’s ochtends een bijeenkomst gepland die wordt geopend door de EU-commissarissen Phil Hogan van Landbouw en Moedas van Onderzoek, Wetenschap en Innovatie. Deze bijeenkomst is onderdeel van de Agricultural Outlook Conference (6 & 7 december) en gaat in op digitalisering en innovatie in de agrarische sector. Naast beide commissarissen zullen andere genodigden deelnemen aan de paneldiscussies.

Ag-Press leden

Voor het tweedaagse seminar worden 60 EU-journalisten uitgenodigd die lid zijn van Ag-Press. Voor deze deelnemers worden de kosten voor de reis, het verblijf voor 1 nacht en 1 diner vergoede. De voorkeur gaat uit naar journalisten die binnenkort zullen publiceren over het seminar, die niet hebben deelgenomen aan recente Ag-Press activiteiten of jonge journalisten (< 35 jaar).

Naast de 60 journalisten uit EU-lidstaten is plaats voor 10 journalisten met als thuisbasis Brussel die geen aanspraak hoeven te maken op transport- en verblijfskosten.

Andere geïnteresseerde journalisten zijn op eigen kosten ook welkom deel te nemen aan het seminar.

Volledig Programma

Het Engelstalige seminar begint op 5 december om 14.30 uur en eindigt op 6 december rond 13.30 uur. Deelnemende journalisten wordt verzocht hun reisplannen op dit tijdschema aan te passen. Het volledige programma van het seminar inclusief de aanwezige sprekers, wordt binnenkort bekend gemaakt op de website van Ag-Press.

Belangstellenden kunnen zich tot en met 9 december via het Ag-Press platform of door een mail te sturen naar AGRI-MEDIA@ec.europa.eu. Ag-Press leden worden vriendelijk verzocht hun profile te actualiseren voorafgaand aan de inschrijving.

 

 

Author: NedVerJL

Share This Post On