Gouden Greep 2014: inzenden kan tot 15 februari

De strijd om de Gouden Greep 2014 is geopend: artikelen en andere producties uit 2014 kunnen meedingen naar de prijzen voor het beste journalistieke werk gerelateerd aan land- en tuinbouw. Net als in voorgaande jaren reikt de NVLJ drie prijzen uit: de Gouden Greep (als overall-prijs voor het allerbeste van 2014), de Zilveren Greep en de Bronzen Greep (voor de nummers twee en drie).

Vier categorieën

De inzendingen worden, net als tijdens de afgelopen editie, ondergebracht in vier categorieën:

Journalistieke producties       

In deze categorie staat de impact van actuele producties centraal. De jury let er met name op of de productie onthullend is, spraakmakend of richtinggevend in publieke discussies binnen óf over de land- en tuinbouw.

Achtergronden bij het nieuws

Hierin passen reportages, analyses, interviews of columns die dienen als achtergrond bij het nieuws. De jury vindt het belangrijk dat de bijdragen verdiepen, nieuwe inzichten bieden, duiden of kritisch beschouwen.

Vakmanschap

Opmerkelijke artikelen over vaktechniek of vakmanschap horen in deze categorie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een innovatieve teelttechniek, een eigenzinnige ondernemer of een vakman met passie, gevangen in een bijzondere bedrijfsreportage, een mooi portret of een grotere productie.

Innovatie

Omdat de jury waarde hecht aan vernieuwingen in de landbouw- en tuinbouwjournalistiek is er deze rubriek voor nieuwe initiatieven in print, online of een combinatie daarvan.

Voor alle categorieën geldt dat de jury beoordeelt of inzendingen goed geschreven zijn, helder van opzet en structuur zijn en of ze recht doen aan journalistieke beginselen als hoor- en wederhoor. Bovendien wordt gekeken of sprake is van een professionele en eigentijdse opmaak of weergave. Per categorie wordt een oorkonde uitgereikt aan de beste inzender.

 

Procedure

Stuur je inzending in zesvoud naar: NVLJ Gouden Greep, p/a Prinsenboschlaan 37, 4841 MA Prinsenbeek. De jury beoordeelt het liefst producties in de originele publicatievorm. Is dat een probleem, neem dan contact op met de secretaris van de jury. Die beantwoordt ook graag verdere vragen: (Johan Boonen, 0653301041, mail@johanboonen.nl). Verder: vergeet niet om aan te geven in welke categorie jouw inzending moet vallen. Inzenden kan tot 15 februari 2015.

Author: NedVerJL

Share This Post On