Grijp naar de Gouden Greep

De strijd om de Gouden Greep 2016 is geopend. Stuur je bijdrage in voor 15 maart 2017.

Journalistieke artikelen en andere producties uit 2016 kunnen meedingen naar de prijzen voor het beste journalistieke werk gerelateerd aan land- en tuinbouw. Net als in voorgaande jaren reikt de NVLJ drie prijzen uit: de Gouden Greep (als overall-prijs voor het allerbeste van 2016), de Zilveren Greep (voor de nummer twee) en de Bronzen Greep (de aanmoedigingsprijs voor de beste productie van een journalist jonger dan 35 jaar).

De inzendingen worden ondergebracht in drie categorieën:

Journalistieke producties

In deze categorie staat de impact van actuele producties centraal. De jury let er met name op of de productie onthullend is, spraakmakend of richtinggevend in publieke discussies binnen óf over de land- en tuinbouw.

Vakmanschap

Opmerkelijke artikelen over vaktechniek of vakmanschap horen in deze categorie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een innovatieve teelttechniek, een eigenzinnige ondernemer of een vakman met passie, gevangen in een bijzondere bedrijfsreportage, een mooi portret of een grotere productie.

Vernieuwing

Omdat de jury waarde hecht aan vernieuwingen in de landbouw- en tuinbouwjournalistiek is er deze rubriek voor nieuwe initiatieven (bijvoorbeeld online, al of niet in combinatie met print).

Voor alle categorieën geldt dat de jury beoordeelt of inzendingen helder van opzet en structuur zijn en of ze recht doen aan journalistieke beginselen als hoor- en wederhoor. Bovendien wordt gekeken of sprake is van een professionele en eigentijdse opmaak of weergave. Per categorie wordt een oorkonde uitgereikt aan de maker van de beste inzendingen.

Procedure

Stuur je inzending in zesvoud naar: NVLJ Gouden Greep, p/a Prinsenboschlaan 37, 4841 MA Prinsenbeek. De jury beoordeelt het liefst producties in de originele publicatievorm. Is dat een probleem, neem dan contact op met de secretaris van de jury. Die beantwoordt ook graag verdere vragen: (Johan Boonen, 0653301041, mail@johanboonen.nl). Inzenden kan tot 15 maart 2017.

En wanneer je een productie ziet, waarvan jij denkt dat zij in aanmerking zou moeten komen voor de Gouden Greep: tip dan de jury. Die zal vervolgens de maker(s) benaderen om de productie daadwerkelijk in te sturen.

 

Author: NedVerJL

Share This Post On