Hans Siemes nieuwe voorzitter ENAJ

De ENAJ-bestuursleden hebben Hans Siemes benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij bekleedt deze functie voor een periode van drie jaar.

Siemes volgt de Duitse Katharina Seuser op. De voorzitter van de Duitse vereniging voor landbouwjournalisten (VDAJ) was de afgelopen drie jaar voorzitter van ENAJ. Om persoonlijke redenen stelde zij zich niet voor een volgende termijn beschikbaar. Seuser blijft wel bestuurslid binnen ENAJ.

Actief

Afgelopen jaren was Siemes namens Nederland/NVLJ al afgevaardigde in het ENAJ bestuur. Siemes vervulde daarbij de rol van penningmeester ‘zonder penningen’, zoals hij daar zelf aan toevoegde. ENAJ heeft met IFAJ de afspraak dat de organisatie geen afdracht vraagt aan de lidlanden, om daarmee geen extra financiële druk te leggen op verenigingen voor buitenlandse activiteiten. ENAJ wordt volledig gefinancierd door middel van sponsoring en donaties van Europese bedrijven en organisaties. Het bestuur stelt zich tot taak het Europese netwerk voor journalisten en de onderlinge relaties tussen de lidlanden te versterken, onder andere door excursies en bijeenkomsten te organiseren gericht op thema’s die aansluiten bij het Europese agrarische krachtenveld.

Siemes was de afgelopen drie jaar als bestuurslid nauw betrokken bij de organisatie van het IFAJ Dutch Roots congres. Hij is als freelance journalist actief voor diverse agrarische media.

ENAJ

ENAJ telt inmiddels 22 lidlanden. Het bestuur bestaat uit 9 afgevaardigden die worden voorgedragen door de lidlanden. De bestuursverkiezingen vonden plaats in het Deens Herning, waar op dat moment ook de vakbeurs Agromek plaatvond. Het ENAJ bestuur bestaat uit 9 leden die namens hun land zijn afgevaardigd. Siemes is vanaf het eerste moment van de oprichting van ENAJ als bestuurslid betrokken bij dit Europese netwerk van landbouwjournalisten. Hij vervulde tot nu toe de rol van penningmeester. Na de terugtrekking van Seuser als kandidaat voor het voorzitterschap, stonden de ENAJ bestuursleden voor de taak een nieuwe voorzitter te benoemen. Deze wordt volgens de regels door de 9 bestuursleden uit hun midden gekozen. Zij kozen unaniem voor Siemes, die de functie heeft aanvaard voor een periode van drie jaar.

Het ENAJ-bestuur dat in Denemarken werd benoemd, bestaat uit:

Hans Siemes, Nederland (voorzitter)
Katharina Seuser, Duitsland
Jef Verhaeren, België
Lisa Bellochi, Italië
Damien O’Reilly, Ierland (secretaris)
Adrian Bell, Verenigd Koninkrijk
Vedran Stapic, Kroatië
Adrian Krebs, Zwitserland
Yanne Boloh, Frankrijk

Author: NedVerJL

Share This Post On