IFAJ beurs voor professionele ontwikkeling

Professionele ontwikkeling is een van de speerpunten van de IFAJ. Ten behoeve van het stimuleren van de professionele ontwikkeling van leden van de IFAJ is er een beurs beschikbaar. Het geld hiervoor is beschikbaar gesteld door Caterpillar.

Het Caterpillar Development Bursary Fund is bedoeld om IFAJ leden te ondersteunen bij het realiseren van hun persoonlijke ontwikkelingsdoelen binnen het vakgebied van de agrarische journalistiek en in de breedte van het werkveld van de IFAJ. De bedoeling is dat de beschikbare financiële middelen worden gebruikt voor bijvoorbeeld internationale reizen of onderzoek. Dat kan gericht zijn op een specifiek onderwerp, project of land als het maar gericht is op het verbeteren van je professionele carrière en ontwikkeling.
De personen aan wie de Caterpiller-beurs wordt toegekend, krijgen een aparte sectie binnen de website van IFAJ waarin ze hun onderwerp toelichten en uitleggen wat het belang van dit onderwerp is voor hun ontwikkeling.

Voorwaarden

Aan de beurs zijn voorwaarden verbonden. Een belangrijk punt is dat de aanvraag moet aansluiten bij de speerpunten van IFAJ: global development, youth development, professional development, support of freedom of the press.
Ieder NVLJ-lid van onbesproken gedrag kan in aanmerking komen voor de beurs. Je kunt slechts met 1 onderwerp meedingen voor een beurs. De persoonlijke doelen moeten zijn afgerond op 30 april 2019. Een publicatie van 1000 woorden over het project/onderwerp moet uiterlijk 30 juni 2019 worden ingediend bij het IFAJ-global office. Kandidaten voor de beurs moeten bereid zijn op het congres in de Verenigde Staten (26-30 juli 2019) een presentatie te verzorgen. Ook moeten kandidaten er rekening mee houden dat Caterpillar hen kan uitnodigen de inhoud van het project te delen voor Caterpillar-evenementen en -activiteiten.

Meer over de inschrijvingsprocedure en toelatingseisen vind je op de IFAJ-website.

Author: NedVerJL

Share This Post On