IFAJ zoekt kandidaten bestuursfuncties

De IFAJ roept belangstellenden voor een bestuursfunctie van de wereldwijde organisatie op zich te melden als (tegen)kandidaat voor alle vier bestuursfuncties. Belangstellenden voor de positie van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen zich tot 8 mei melden bij het bestuur van de NVLJ.

Voordracht

Het bestuur van de NVLJ kan na goedkeuring van de kandidaat een voordracht doen namens de vereniging. Een kandidaat kan ook worden voorgedragen door de vertegenwoordiger van de vereniging in het IFAJ algemeen bestuur. Voor de NVLJ heeft voorzitter Jacqueline Wijbenga daarin zitting. Een beschrijving van de verschillende functies en de taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen, vind je op de website van IFAJ: http://ifaj.org/what‐we‐do/the‐ifaj‐presidium.  Heb je belangstelling voor een van de genoemde functies, neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail naar het algemene NVLJ email-adres: info@nvlj.nl

Verkiezing

Tijdens de delegate meeting van het Dutch Roots IFAJ-congres in Nederland zullen de bestuursverkiezingen plaatsvinden. Alle huidige IFAJ-bestuursleden hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Een bestuurstermijn binnen het IFAJ-bestuur heeft een duur van twee jaar.

Het aantal stemmen dat per land kan worden uitgebracht, varieert en is afhankelijk van het aantal leden van een vereniging. Nederland heeft op basis van het aantal leden drie stemming in de delegate meeting. Het NVLJ-bestuur zal op basis van de aanwezigheid van de leden tijdens Dutch Roots drie leden benaderen om namens de NVLJ een stem uit te brengen op de beschikbare kandidaten voor de verschillende functies.

Author: NedVerJL

Share This Post On