In memoriam Jan Snellink

In de leeftijd van negentig jaar is Jan Snellink op 2 maart in Den Haag overleden. In de jaren ’80, begin jaren ’90, was hij jarenlang penningmeester van de NVLJ.

Snellink werkte voor de brancheorganisatie van kaashandelaren die is opgegaan in GEMZU (Gemeenschappelijk Zuivelsecretariaat), de organisatie van groothandelaren in zuivelproducten. Hij was daar administrateur en vulde van 1955 tot 1989 wekelijks een blad (Kaas/Zuivelnieuws) met berichten uit de zuivelwereld en marktinformatie.

Jan was een trouw bezoeker van persbijeenkomsten van zuivelbedrijven en -organisaties, waar hij zijn collega’s verbaasde met zijn financiële kennis.

Als penningmeester van de NVLJ hield Jan flink de hand op de knip. Geen uitgaven als het financieel niet goed gedekt was. Hij wist het wereldcongres van de IFAJ begin jaren ’90 in Nederland strak binnen de begroting te houden. ‘Dit geven we uit aan drank en geen cent meer’, sprak hij. Dit behoedde de NVLJ voor een financiële uitglijder. Dankzij Jan Snellink bouwde de NVLJ ook een stabiel eigen vermogen op.

Jan Snellink was groot van postuur. Altijd in het pak. Een krachtige persoon, vriendelijk, nooit te beroerd om iets voor een ander te doen. Een verbinder. Samen met zijn vrouw was hij een trouw bezoeker van de IFAJ-congressen. Zij waren graag geziene gasten.

De NVLJ wenst zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe met het verlies

Author: NedVerJL

Share This Post On