Inzendingen Gouden Greep open tot 14 feb

Heb jij het afgelopen jaar een parel van een journalistieke productie gemaakt over of voor de agrarische sector? Of heb je een jaloersmakende bijdrage van een journalistieke collega gespot in de media? Laat het de jury weten en ding mee naar de Gouden Greep. Inzenden kan uiterlijk tot en met 14 februari 2022.

Ook dit jaar buigt een deskundige jury onder leiding van voorzitter Bert de Jong zich over de inzendingen. Grepen worden toegekend aan producties verdeeld over drie categorieën:

  • Grote productie/multimediale projecten
  • Boer/tuinder centraal in hun vak
  • Boer/tuinder in relatie tot politiek/maatschappij/samenleving

Internationaal podium

Inzendingen voor de Gouden Greep kunnen ook in aanmerking komen voor een voordracht voor de IFAJ Star Prize in de categorieën print, video, audio en digitale media. De NVLJ mag per categorie één inzending voordragen.

De IFAJ reikt deze prijzen uit tijdens het internationale congres. Dit vindt volgend jaar plaats in Denemarken. In verband met de deadline voor de IFAJ-voordrachten hanteert de NVLJ dit jaar een strakke deadline van 14 februari 2022.

Procedure:

Producties kunnen worden aangeboden op alle typen dragers. Dus naast printproducties komen podcasts, videoproducties, animatiefilms, boeken of andere journalistieke bijdragen in aanmerking. Inzendingen kunnen worden gedaan door de maker zelf en/of door (hoofd)redacties.

Journalistieke producties van derden die volgens jou mogelijk in aanmerking komen voor de Gouden Greep, kunnen bij het NVLJ-bestuur worden gemeld. Het bestuur zal contact opnemen met de producenten zodat ook die inzending met toestemming van de makers onder de aandacht van de jury.

Inzendingen (in vijfvoud) kunnen via email of per post worden gezonden aan:

NVLJ  ̶  Gouden Greep
T.a.v. J. Wijbenga
p/a Celsiusweg 41
8912 AM Leeuwarden
j.wijbenga@eisma.nl

Aandachtspunten bij de inzendingen:

  • Inzendingen moeten voorzien zijn van een begeleidend schrijven met een onderbouwing van de inzending;
  • Vermeld bij de inzending in welke categorie de inzending meedingt;
  • fysieke inzendingen graag in 5-voud beschikbaar stellen en zo nodig markeren op welke plek de bijdrage zich bevindt;
  • digitale bestanden ontvangen we bij voorkeur via WeTransfer in verband met de zwaarte van de bestanden. Let hierbij op de langdurige beschikbaarheid van de bestanden in de online omgeving. De jury krijgt de verwijzing pas enkele weken na de inzenddatum;
  • bij de voordracht van een bijdrage van iemand anders graag zoveel mogelijk details vermelden (waar, wanneer, door wie en eventueel ook contactgegevens van de producent);
  • inzendingen moeten uiterlijk 14 februari binnen zijn.

Author: NedVerJL

Share This Post On