Geesje Rotgers geridderd

NVLJ-lid Geesje Rotgers ontving maandag 15 april uit handen van burgemeester Koos Janssen van de gemeente Zeist de versierselen behorende bij de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De ceremonie vond thuis plaats in het bijzijn van haar naaste familie. ’s Middags was er voor vrienden, collega’s en bekenden gelegenheid de geridderde journaliste te feliciteren met de onderscheiding.

Ze is nog beduusd van de enorme verrassing die haar ’s ochtends te beurt viel, als ’s middags de een na de andere bekende het terras van Kasteel Kerckebosch op stapt om haar te feliciteren met het lintje dat haar ’s ochtends werd overhandigd. “Ik was compleet verrast en heb echt niets in de gaten gehad”, vertelt ze. Pas in de loop van de ochtend begon het haar te dagen, omdat familie op de stoep stond die normaal niet onaangekondigd langskomen en al helemaal niet op maandagochtend. “Toen ik mijn moeder zag, dacht ik wel, nou zal toch niet ook nog de burgemeester komen?” Die vraag bleef niet lang onbeantwoord, want enkele minuten later meldde ook Janssen zich bij de familie Rotgers.

Scherp

“Dat het is gelukt om Geesje te verrassen, mag wel een klein wonder heten”, vindt Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdag Zuivelfonds en een van de aanvragers van de Koninklijke onderscheiding. “Normaal is Geesje scherp, ontgaat haar niets en heeft ze een gezond wantrouwen dat haar leidt in haar beslissingen. Nu blijkt dat speciale zintuig toch misschien iets minder scherp dan we allemaal hadden gedacht”, grapt hij in zijn toespraak.

Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding is geen sinecure, vertelt Vogelaar. “Maar al helemaal niet als je die wilt aanvragen voor een kritische journalist zoals Geesje.” Aan de aanvraag gaat meer dan een jaar voorbereiding vooraf. De aanvraag wordt onderbouwd door meerdere aanvragers en ondersteund voor diverse organisaties. “Ook bij Geesje werd die procedure gevolgd. Maar toen de aanvraag eenmaal in Den Haag lag, bleken er tegenkrachten actief.” Vogelaar treedt niet in detail, maar laat duidelijk doorschemeren dat het lintje voor Geesje geen vanzelfsprekendheid was. “Met dank aan de inzet van de burgemeester en de commissaris van de Koning is het gelukt om vandaag de versierselen te overhandigen.”

Inzet

Geesje kreeg de onderscheiding onder andere voor haar niet aflatende inzet om de juiste feiten boven tafel te krijgen als het gaat om de agrarische sector. De onderzoeken die Geesje heeft opgezet, onder andere als het gaat om ammoniak en fosfaat, geven blijk van tomeloze inzet. “Geesje heeft een pesthekel aan een onjuiste weergave van feiten en probeert dan de onderste steen boven te krijgen om daarin verandering te brengen.” Ze oogst met haar werk grote bewondering vanuit de agrarische sector, maar ook vanuit (kennis)instituten en onderzoekers en wetenschappers klinkt (nu en dan) waardering voor haar inzet en de manier waarop ze vaak op basis van bestaande gegevens een ander licht werpt op conclusies die werden getrokken.

Veel van het werk dat Geesje voor de diverse dossiers verricht, doet ze buiten haar reguliere werkzaamheden als hoofdredacteur van V-focus en voor opdrachtgevers als POV. Sinds kort is Geesje bovendien actief voor Staf, Stichting Agri Facts. Staf is een idee van Geesje dat mede dankzij steun van Kees Maas, Jan Kees Vogelaar en Jaap Haanstra, in oktober werd opgericht. In het korte bestaan van Staf is het Geesje met hulp van haar netwerk gelukt om een aantal beweringen over de agrarische sector of producten, te weerleggen. Aansprekende voorbeelden zijn het watergebruik van vlees (Jumbo) en de relatie tussen bijensterfte en neonicotinoïden (universiteit Utrecht). In beide gevallen is rectificatie afgedwongen.

Verschil

Jan Spithoven, voorzitter van Stichting Agri Facts, noemt Geesje de kapitein op het (piraten)schip. “Zij zorgt dat we scherp aan de wind zeilen en de juiste strategie bepalen. Als er wordt besloten om kogels af te vuren, dan zorgt ze dat die gericht zijn op de grote mast van de tegenstander, zodat elk schot raak is.” Volgens Spithoven is Geesje “een powervrouw die het verschil kan maken.”

Jaap Hanekamp kent Geesje sinds 2014 toen hij hoorde dat de journaliste bezig was zich te verdiepen in het ammoniak-dossier. “Ik kon me niet voorstellen dat iemand dat dossier nog een keer wilde afstoffen en er wat nieuws uit kon halen.” Zijn nieuwsgierigheid was echter gewekt. In het gesprek dat volgde, ontdekte Hanekamp dat zijn gesprekspartner vriendelijk en voorkomend is, maar ook scherp in haar oordeel. “Als het gaat over onrecht, wil Geesje alles onderzoeken. En via Staf is er een nieuw avontuur bijgekomen”, constateert Hanekamp.

Boeren

“De sprekers hadden zo’n 800 woorden op papier. Ik doe het zonder en heb er eigenlijk ook geen woorden voor, terwijl ik normaal wel mijn woordje klaar heb”, aldus Geesje. Ze is volkomen en blij. En toch, aan het eind van de dag ook nog een klein beetje teleurgesteld… “Mijn zoon vertelde me dat we vandaag aanwezig zouden zijn bij zijn afstudeerpresentatie. Daarover waren we blij verrast, opgelucht en nu… blijkt dat we nog iets langer moeten wachten op dat heuglijke moment”, grapt ze met een knipoog naar haar zoon. Geesje toont zich vooral heel blij en dankbaar voor deze bijzondere dag en de haar toegekende eer. Ze verzekert de aanwezigen dat haar inzet voor de feiten achter het nieuws over de agrarische sector onverminderd zal doorgaan. “We doen het voor de boeren, en daar hoop ik nog lang aan te mogen bijdragen.”

Author: NedVerJL

Share This Post On