Kennismaking met Rabo-bestuursvoorzitter Draijer

Wiebe Draijer is 1 april precies een half jaar in functie als bestuursvoorzitter van de Rabobank. Op de dag dat het Europese melkquotum definitief tot het verleden behoort, maakte de bestuursvoorzitter nader kennis met een deel van de NVLJ-achterban tijdens de jaarlijkse Rabobank-bijeenkomst.

Draijernvlj rabo bijeenkomst 2015 studeerde werktuigbouwkunde en begon zijn carrière als journalist. Vanuit die functie kwam hij in dienst bij adviesbureau McKinsey. “In die tijd werkte ik onder andere aan het uitwerken van de gevolgen van een eventuele afschaffing van het melkquotum. Conclusie: de beslissing kan een bedreiging zijn, maar biedt ook kansen. Het is wel mooi dat ik nu in een totaal andere functie de toen opgedane kennis en informatie in de praktijk zie komen.” Na twaalf jaar als adviseur maakte Draijer de stap naar de Sociaal Economische Raad. Daar zat hij nog maar twee jaar toen hij werd benaderd voor de functie als bestuursvoorzitter van de Rabobank. Toch hoefde hij naar eigen zeggen geen moment na te denken over deze snelle koerswijziging in zijn carriere. “Rabobank is een maatschappelijke bank met de voeten in de samenleving. Daaraan wil ik graag mijn bijdrage leveren.”

Doelen

De nieuwe bestuursvoorzitter benutte het afgelopen half jaar vooral om kennis te maken met de bank, van binnenuit, maar vooral ook door contact met klanten, nationaal en internationaal. “Mijn streven is twee klanten per dag te spreken.” Voor Draijer staat vast dat de Rabobank de leidende bank in food & agri wil zijn. “Niet zozeer in marktaandeel. Maar wij willen wel een relatie hebben met toonaangevende en toonzettende bedrijven in de internationale food & agri en een bijdrage leveren aan het voeden van de groeiende wereldbevolking.” Bovenal wil Draijer dat de Rabobank een klantgericht bank is die dichtbij de klanten staat. “Dat betekent niet dat er op elke hoek een kantoor staat, maar we moeten er wel voor de klant zijn als die moet worden voorzien in een bepaalde klantbehoefte.”

 

Author: NedVerJL

Share This Post On