Kom naar Zimbabwe

Tobacco-farming-181[1]De Nederlandse ambassade in Harare wil meer aandacht in de agrarische media voor de landbouw in Zimbabwe. Daarom zoekt ze een journalist die naar het land wil afreizen.

De Nederlandse ambassade in Harare is op zoek naar een Nederlandse landbouwjournalist die de landbouw in Zimbabwe genuanceerd in beeld wil brengen. Dus niet alleen de ellende van de boeren die met geweld van hun land zijn verdreven, maar ook de kansen die het land biedt. De economie groeit, investeringen trekken aan en zelfs vanuit de overheid zijn er kleine, maar positieve ontwikkelingen.
De ambassade respecteert de onafhankelijkheid van de journalist maar wil ook graag dat deze kant van de medaille belicht wordt.

De ambassade hoopt de journalist eind juli, begin augustus in Zimbabwe te mogen ontvangen. De reis duurt ongeveer een week, de exacte data zijn echter overleg. Journalisten die zich willen kandideren wordt gevraagd een aanvraag in te dienen vóór 5 juli. Deze dient te bestaan uit:

-De voorkeur van de periode waarin de journalist wil komen;
-Een overzicht van de producties die de journalist hoopt te maken. Welke insteek wordt gekozen, welke invalshoek en welke resultaten hoop je hiermee te bereiken;
-Voor welke media zijn deze producties bestemd. Een publicatiegarantie is niet nodig, wel wil de ambassade enige zekerheid dat er producties in de media verschijnen;
-Enkele concrete bedrijven of personen om te bezoeken en te interviewen;
-Een korte uiteenzetting van de activiteiten op social media in de aanloop naar en na afloop van de reis;
-Een kostenopgaaf. De ambassade betaalt reis- en verblijfkosten en een onkostenvergoeding, maar vraagt wel een reële inschatting van de onkosten die de journalist denkt te maken;
-Een risicoanalyse. Welke risico’s denkt de betrokkene te lopen tijdens de reis, maar denk ook aan praktische zaken als het verkrijgen van een visum.

Stuur de aanvraag voor 5 juli naar: bramvanopijnen@gmail.com.

Author: NedVerJL

Share This Post On