LEI-cijfers en aftrap NL-voorzitterschap goede combinatie

De presentatie van de LEI-cijfers in de ochtend en aansluitend een toelichting op het Nederlands voorzitterschap van de EU op woensdag 16 december, bleek een succesvolle combinatie. De gecombineerde bijeenkomst in het Huis van Europa trok zo’n 25 belangstellenden.

Inkomensontwikkeling

Uit de LEI-cijfers blijkt dat het gemiddeld agrarische inkomen (uitgedrukt in onbetaalde arbeidsjaareenheden) gelijk is gebleven, maar dat er grote verschillen zijn tussen sectoren en ook binnen sectoren. Met name de veehouderij heeft het zwaar te verduren, met uitzondering van de legpluimveehouderij. De plantaardige sectoren doen het aanzienlijk beter; opvallend zijn de recordinkomens in de glastuinbouw. Juist die sector had het de afgelopen jaren zwaar te verduren en kende daardoor ook een relatief hoog aantal faillissementen. De sector die het momenteel het moeilijkst heeft, is de varkenshouderij met een negatief inkomen van ruim 70.000 euro.

Nieuwe directeur

IMG_1335De bijeenkomst werd bovendien benut om de nieuwe LEI-directeur voor te stellen. Jack van der Vorst begon drie maanden geleden in de functie van algemeen directeur Social Sciences Group. Het LEI valt onder zijn verantwoordelijkheid. Van der Vorst stipte kort de brede maatschappelijke ontwikkelingen aan waarop de agrarische productieketen moet anticiperen. “Het recente klimaatakkoord, robottisering en voedsel op maat – personal nutrition – zijn ontwikkeling waar de voedselproductieketen op moet inspelen.” Volgens Van der Vorst wordt snel gedacht in termen van bedreigingen, maar hij ziet ook nadrukkelijk kansen die voortkomen uit deze ontwikkelingen. “Om die kansen te benutten moet de keten anders gaan werken. Dat is lastig, maar wel te doen. Het vraagt samenwerking in de keten, maar ook tussen ketens en samenwerking met niet voor de hand liggende partijen.”

VoorzitterIMG_1359

Vanaf 1 januari is Nederland voorzitter van de EU. Of beter gezegd: voorzitter van de Raad van
Ministers van de EU-lidstaten, voor zover niet in een ander mandaat geregeld. “Het voorzitterschap richt zich dus op specifieke vakraden en bijvoorbeeld niet op bijeenkomsten van de regeringsleiders of de Raad van Ministers van Financiën”, legt Gijs Schilthuis van DG Agri uit. Prioriteiten tijdens het Nederlandse voorzitterschap zullen naar verwachting zijn: uitvoering en vereenvoudiging van het GLB-beleid, evaluatie van de ingezette vergroening en start van het market task force onder leiding van Cees Veerman. Zowel Schilthuis als Koert Verkerk, lobbyist van LTO in Brussel, verwachten niet dat er tijdens het Nederlandse voorzitterschap drastische koerswijzigingen zullen plaatsvinden. “Dat moet ook niet, want ondernemers zijn gebaat bij stabiliteit”, aldus Verkerk.

Informele Raad

De informele Raad van Landbouwministers, eind mei/begin juni, zal een moment zijn waarop Nederland een statement kan maken als het gaat om het neerleggen van een visie op landbouw. “We weten al dat de bijeenkomst in het teken van de toekomst van de GLB zal staan. Dus hoe verder na 2020 met het oog op bijvoorbeeld klimaatakkoord, circulaire economie, marktoriëntatie en inkomen van de boer in de keten.”

Author: NedVerJL

Share This Post On