Martijn Boelens: robotisering is toekomst

Robotisering is volgens Martijn Boelens van Lely Industries de toekomst voor de melkveehouderij. Robotisering lost het arbeidsprobleem op, nu steeds meer mensen in de stad gaan wonen en steeds minder mensen interesse hebben voor het handwerk in de melkveehouderij, stelt Boelens.

Aandacht

Door de robots in te zetten bij het melken, voeren en het schoonhouden van de stal, kan de melkveehouder meer tijd besteden aan koeien die aandacht nodig hebben. “Hij kan de rest van de dieren met rust laten. Koeien presteren het beste als ze met rust gelaten worden en hun eigen ritme kunnen bepalen”, zegt Boelens. Vrijheid van de koe staat centraal in de toekomstvisie van Lely. Hij merkt op dat het door robotisering  voor jongeren interessanter is om melkveehouder te worden.

Managen

Naast de melk-, voer- en mestrobot werkt Lely aan een systeem voor het beter controleren en managen van de meststoffen en bij reductie van ammoniakemissie, om zoveel mogelijk mineralen op het bedrijf te houden om zo de kringloop te sluiten. Daarnaast werkt Lely aan een melkbewerkingsysteem zodat de melk op bedrijfsniveau  verwerkt kan worden tot een product dat klaar is voor de consument. Het systeem wordt nu in de praktijk getest en moet economisch haalbaar worden voor een melkveebedrijf van ongeveer 100 koeien.

Tekst: Mariska Vermaas
Foto: Suzanne Kemper

Author: NedVerJL

Share This Post On