Meiny Prins: Mensen moeten omslag maken

Meiny Prins van tuinbouw- en klimaattechniekbedrijf Priva zegt dat de problemen rondom duurzame voedselproductie niet aan de techniek ligt. De technologie is wel beschikbaar. Maar het zijn de mensen die de omslag moeten maken en het zijn de mensen die de omslag nog niet willen maken”, zegt ze.

Keuzes

Prins vindt dat de problemen vooral ontstaan door de keuzes die worden gemaakt. “Als we alleen nog plantaardig eten, kunnen we 40 miljard mensen voeden. Er is dus geen probleem”, zegt ze. Prins is kritisch over het Europees landbouwbeleid, waarbij volgens haar subsidies tot dumping van goedkoop voedsel in Afrika leiden, waardoor lokale Afrikaanse boeren geen kans krijgen. Het zijn volgens haar de keuzes in beleid die tot de huidige situatie hebben geleid.

Green belt

Door de wereldwijde verstedelijking verwacht Prins dat de steden leidend zullen worden. Hierbij wordt de voedselvoorziening niet vergeten. In verschillende steden in bijvoorbeeld China mogen vastgoedondernemers alleen bouwen als ze ook investeren in de ‘green belt’ om de stad, waar het voedsel voor de stad wordt geproduceerd. Het Westland is volgens Prins  het voorbeeld van stadslandbouw in de metropool van Nederland.  “Het integreren van voedselproductie in de stad is de beste manier om voedselproductie circulair te maken”, aldus  Prins.

Author: NedVerJL

Share This Post On