NVLJ-lid Durkje Hietkamp derde in Europese wedstrijd

Durkje Hietkamp van PlattelandsPost is derde geworden in een Europese wedstrijd voor jonge journalisten (< 35 jaar) actief in de land- en tuinbouwsector, een initiatief van DG Agri en ENAJ. De eerste prijs ging naar de Oostenrijkse journalist Eva Zitz, een tweede prijs was er voor Klara Nahtigal uit Slovenië.

De jury bestaande uit vier mensen actief in het Europese werkveld beoordeelde in totaal twaalf inzendingen. Ieder ENAJ-lid mocht één artikel inzenden voor deze prijs. Dit jaar moest in het artikel de jonge ondernemer centraal staan.

Winnaars

Het winnende artikel van Eva Zitz beschreef Pedro Bernandes, een jonge fruitteler in West-Portugal die het bedrijf van zijn vader overnam en drastisch herstructureerde. Ook in de artikelen van de Sloveense Klara Nahtigal en Durkje Hietkamp stonden de koerswijzigingen en de keuzes voor de toekomst van de jonge ondernemer centraal. Hietkamp interviewde Nieske Neimeijer, een jonge onderneemster die besloot het varkensbedrijf van haar schoonouders over te nemen, maar om het bedrijf levensvatbaar te houden besloot over te schakelen op biologische bedrijfsvoering.

Juryoordeel

De jury prees de drie winnende artikelen voor de heldere uiteenzetting van ondernemersdilemma’s en de positieve verwachting van de jongeren. “Uit de artikelen blijkt dat jongeren geloven in de toekomst van de landbouw, maar wel op een manier die bij henzelf als ondernemers past”, aldus Katharina Seuser, voorzitter van de jury.

ENAJ

De artikelenwedstrijd wordt sinds drie jaar georganiseerd door het European Network of Agricultural Journalists (ENAJ). Van deze vereniging zijn inmiddels 22 Europese journalistenverenigingen lid, waaronder ook de Nederlandse vereniging NVLJ. Ieder land mag één artikel inzenden. Dit jaar konden artikelen over jonge boeren in Europa worden ingestuurd. Dit leverde 12 inzendingen op. Het artikel van Durkje was de Nederlandse inzending. Een jury bestaande uit vier personen uit diverse lidstaten beoordeelde de inzendingen, nadat deze door DG Agri (= ministerie van landbouw in Europa) allemaal naar het Engels waren vertaald. De prijswinnaars kregen allemaal een oorkonde en een tas met Europese wetenswaardigheden.

IMG_7846

Author: NedVerJL

Share This Post On