Wat doet de NVLJ?

De NVLJ is een (internationaal) netwerk van vakjournalisten, voorlichters, PR-functionarissen en communicatie- medewerkers in de land- en tuinbouw. De vereniging heeft ruim 250 leden. Het doel van de NVLJ is het verbeteren van vakmanschap in de agrarische journalistiek.

De NVLJ geeft regelmatig een eigen nieuwsbrief uit: NVLJ Netwerk. Een nieuwsbrief gemaakt door en voor de leden met artikelen waarin ontwikkelingen in de land- en tuinbouwjournalistiek centraal staan. Pittige discussies binnen de vereniging en het werkgebied worden daarbij niet gemeden. Behalve het reilen en zeilen binnen de vereniging komen er boeiende journalistieke onderwerpen aan bod. Dat scherpt de geest. En, er is volop ruimte voor informeel contact.

Om in een ontspannen sfeer met vakgenoten te discussiëren, organiseert de NVLJ regelmatig bijeenkomsten. Een ideale mogelijkheid om met collega’s van gedachten te wisselen over prikkelende onderwerpen.

De NVLJ ondersteunt haar leden bij het professioneel functioneren en verleent praktische service. NVLJ-leden komen in aanmerking voor een IFAJ (International Federation of Agricultural Journalists)-perskaart. Met deze kaart krijgen de leden gemakkelijk toegang tot internationale evenementen, beurzen. Het is een goede entree bij overheden.

Je kunt de perskaart aanvragen door een mail te sturen naar info@nvlj.nl met vermelding van naam en adres en bijgevoegd een pasfoto. Je krijgt dan antwoord.

Twee journalisten jonger dan 35 jaar kunnen eenmalig met subsidie van de NVLJ naar het internationale congres.