Perslijst

Bedrijven vragen de NVLJ geregeld om e-mail adressen van landbouwjournalisten. Tot op heden zijn we niet ingegaan op dergelijke verzoeken omdat het bestuur de leden niet met persberichten van derden wil lastig vallen. Toch zijn er misschien leden die deze informatie wel willen ontvangen.

Wie toch benaderd wil worden met persberichten van derden kan dit aangeven door een mail te sturen naar info@nvlj.nl onder vermelding van ‘Perslijst’. In het vervolg kun je dan persberichten en andere informatie van anderen verwachten.

Author: NedVerJL

Share This Post On