Tijmen van Zessen wint Gouden Greep

Met de serie ‘Vegan versus Vee’ is Tijmen van Zessen winnaar geworden van de Gouden Greep 2020. De serie verscheen in vakblad Veeteelt. De Zilveren Greep ging naar Nieuwe Oogst voor de productie ‘Boerin wordt baas op de boerderij’. Wim Esselink van Boerderij sleepte de Bronzen Greep in de wacht voor zijn bijdrage ‘Laat je niet verrassen door fosfaatklassen’.

Ruim dertig journalistieke bijdragen over de land- en tuinbouw werden voorgedragen voor de Gouden Greep, de prijs voor de beste journalistieke productie in de land- en tuinbouwjournalistiek. De jury nomineerde daarvan elf die konden meedingen naar de hoogste eer.

Gouden Greep

De serie ‘Vegan versus Vee’ van de hand van Tijmen van Zessen kreeg van de jury de hoogste waardering: de Gouden Greep. “In een periode waarin vleesconsumptie onder het vergrootglas ligt en de roep om verkleining van de veestapel steeds luider wordt, een goed gekozen onderwerp voor een blad dat pal staat voor de Nederlandse veehouderij”, oordeelt de jury. Het betreft volgens de jury een journalistieke productie met uitstekend onderzoekswerk. “Evenwichtig en compleet. Geen enkel aspect van het dilemma lijkt te ontbreken”, aldus juryvoorzitter Bert de Jong tijdens de uitreiking in Bunschoten.  

Zilveren Greep

De Zilveren Greep werd toegekend aan de productie ‘Boerin wordt baas op de boerderij’, het eindejaarsthema van Nieuwe Oogst. Het is een mooi uitgewerkt thema, concludeert de jury. “Actueel en veelzijdig.” Ook hier spreekt de jury de waardering uit voor het eigen onderzoek dat eraan ten grondslag ligt, waardoor nieuwsurgentie wordt gecreëerd.

Bronzen Greep

Wim Esselink van Boerderij kreeg voor zijn productie ‘Laat je niet verrassen door fosfaatklassen’ de Bronzen Greep. Volgens de jury een productie met een goede vaktechnische uitwerking van weerbarstige, maar zeer relevante materie. “Als boer word je hier wijzer van.”

Achtergrond

De Gouden Greep is een initiatief van de NVLJ, de Nederlandse Vereniging van Land- en Tuinbouwjournalistiek. Alle producties over de agrarische sector in de volle breedte die zijn verschenen in het voorgaande jaar, kunnen in aanmerking komen voor voordracht en beoordeling van de jury van de Gouden Greep.

De Gouden Greep is vandaag, 15 november 2021, uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst van de NVLJ in Bunschoten.

Author: NedVerJL

Share This Post On