TTIP-debat in Brussel

ENAJVormen TTIP en de Europese bezuinigingsmaatregelen een gevaar voor het GLB na 2020? Die vraag staat centraal tijdens een debat in december in Brussel.

De discussie over een herzien Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 is in volle gang. Maar zal het GLB nog wel bestaan na 2020? Die vraag is legitiem, tegen de achtergrond van het voorgestelde vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS en de Europese bezuinigingsmaatregelen.

Het ENAJ heeft daarom het plan opgevat een in december een brede discussie te organiseren in het Europarlement. Aan het debat zullen leden van de landbouw- en Milieucommissies deelnemen. De komende maanden zal het ENAJ zich inspannen om prominente deelnemers voor het debat te motiveren, zowel van rechtse, linkse als groene signatuur.
Gemikt wordt op drie tot vijf Europarlementariërs, een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, een Amerikaanse expert op het gebied van landbouwbeleid, een lid van Attac of Via Campesina, voor een kritische blik op TTIP en CAP, een lid van COPA en iemand van de Europese consumentenorganisatie BEUC.
Meer info volgt.

Author: NedVerJL

Share This Post On