Unieke kans: persreis naar de Verenigde Staten

Het Amerikaanse staatsdepartement organiseert voor Europese journalisten een persreis naar de Verenigde Staten. De reis vindt plaats van 22 tot 29 april 2017.

Tijdens deze reis wordt onder andere aandacht besteed aan de Amerikaanse agrarische productie en de daarin toegepaste technologie, de betekenis ervan bij het verbeteren van de productie, beschermen van het milieu en vergroten van de voedselveiligheid. Deelnemers aan de persreis bezoeken bedrijven, boeren, NGO’s en onderzoekscentra en krijgen zo een indruk van de agrarische innovaties, duurzame landbouw en andere duurzaamheidsinitiatieven.

Mid-west

Twee locaties in het Midwesten van de Verenigde Staten worden bezocht gedurende deze persreis. Bedrijven die een bijdrage leveren tijdens deze reis zijn onder andere Dow Agro Sciences, Monsanto en John Deere. Daarnaast zijn innovatieve agrariërs opgenomen in het programma die vertellen over hoe zij omgaan met hun omgeving en hun verantwoordelijkheid voor duurzaam land- en grondstofgebruik . De reis belicht tevens wet- en regelgeving, Amerikaanse innovaties, duurzame landbouwpraktijk, klimaatbewuste landbouw en precisielandbouw.

Aanmelden

Belangstellenden voor deze reis kunnen zich melden bij Bob Flach, vertegenwoordiger van de USDA, gevestigd in Den Haag. Op deze reis is plaats voor 1 vertegenwoordiger van de Nederlandse pers; je bevindt je tijdens de reis in het gezelschap van andere Europese journalisten. Wie namens Nederland mag deelnemen aan deze persreis, wordt besloten door de USDA.

Bob Flach
United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service
Tel. +31 (0)70 3102303
E-mail: bob.flach@fas.usda.gov

Author: NedVerJL

Share This Post On