Van Geel: klimaatdoelen moeten katalysator worden

Boeren moet de klimaatdoelen niet zien als extra doel op zich, maar het moet als een katalysator werken voor innovaties in de sector. Dat zei voorzitter Pieter van Geel van de klimaattafel voor landbouw tijdens het congres Dutch Roots.

Van Geel gaf een inkijkje in de Nederlandse aanpak van de klimaatopgave uit het klimaatakkoord van Parijs. Met de klimaattafel voor landbouw heeft hij met betrokken partijen gezocht om op de meest kosteneffectieve manier een CO2-reductie te behalen van 3,4 Mton in 2030. “Voorwaarde bij de voorstellen is wel dat ze geen negatief effect mogen hebben op andere doelen als biodiversiteit en het inkomen van de boer”, aldus Van Geel.

Hoofdlijnen

In de week van het Dutch Roots congres werd het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Van Geel zegt dat de landbouw de doelen voor 2030 kan halen zonder fundamentele veranderingen in de landbouw. Hij spreekt wel zijn zorg uit over het effect van de voorgenomen korte termijnmaatregelen op de doelstelling van 95% CO2reductie voor 2050. “De voorgenomen maatregelen mogen maatregelen voor de lange termijn niet beletten”, zegt Van Geel.  Hij voegt er aan toe dat reductie van de veestapel het gevolg kan zijn van maatregelen, maar dat het geen doel op zich is.

De voorstellen voor het klimaatakkoord worden nu beoordeeld door de planbureaus. Daarbij wordt ook gekeken naar de effecten van Nederlandse maatregelen op Europees niveau. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden of minder dieren in Nederland zal leiden tot meer dieren in een ander land en of de voorgenomen maatregelen dan nog wel verstandig zijn om de klimaatdoelen te halen.

Tekst: Mariska Vermaas
Foto: Suzanne Kemper

Author: NedVerJL

Share This Post On