Corona trekt wissel op IFAJ-leden

De wereldwijde coronapandemie blijkt een zware wissel te trekken op met name de IFAJ-leden in Afrika en Zuid-Amerika. Verschillende verenigingen in niet-westers landen geven aan momenteel niet aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Betaling

De coronapandemie heeft wereldwijd zijn weerslag op de samenleving. Ook het verenigingsleven wordt beïnvloed doordat er lange tijd geen mogelijkheid was voor fysieke ontmoetingen. Betrokkenheid vermindert in westerse landen. In niet-westerse landen waar agrarische journalisten vaak moeten vechten voor hun bestaan, leidt de pandemie bovendien tot inkomstenderving bij de leden. Gevolg hiervan is dat de vereniging niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichting richting de internationale federatie IFAJ.

Buddy

Deze problematiek werd tijdens de online IFAJ-executive vergadering van 29 oktober besproken. Meerdere lid-landen uit niet-westerse regio’s geven aan hun financiering niet rond te krijgen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat Oostenrijk in de bres is gesprongen voor de Somalische vereniging van landbouwjournalisten. De vraag die voor lag, was of andere westerse landen via een zogenoemd buddy-systeem bereid waren vergelijkbare actie te ondernemen.

Belangen

Hoewel het idee sympathiek klinkt, schuilt in het buddy-systeem ook een potentieel ‘gevaar’. Immers, voor diegene die geen buddy vindt, blijft het probleem voortbestaan. En hoe koppel je verenigingen aan elkaar? Naar draagkracht?

Bovendien zo stipten verschillende vertegenwoordigers aan, bestaat er een kans dat je ‘stemmen koopt’. Iedere vereniging vertegenwoordigt op basis van het aantal leden, een bepaald aantal stemmen in het bestuur. Als een vereniging niet aanwezig kan zijn tijdens een vergadering, kan die een andere vereniging vragen om haar belangen te vertegenwoordigen tijdens een stemming. Als er een buddy-systeem van kracht is, zou het kunnen zijn dat beide verenigingen zich verplicht voelen naar elkaar toe bij het stemmen.

Besluit

Het IFAJ bestuur heeft op basis van de ingebrachte argumenten besloten het voorstel om de niet-westerse landen te steunen, niet in stemming te brengen in deze vergadering. Het voorstel wordt aangepast. Onder andere Zweden en Nederland brachten in dat het beter is om geld dat beschikbaar komt doordat westerse verenigingen bereid zijn bij te dragen, in een pot te verzamelen. Vanuit deze algemene middelen kan geld naar rato worden verdeeld onder alle verenigingen die aangeven betalingsproblemen te hebben. Hiermee wordt voorkomen dat stemmen worden gekocht of dat bepaalde landen worden voorgetrokken ten opzichte van anderen.

Bespreking

Het aangepaste voorstel zal in de executive vergadering van januari 2022 worden besproken en mogelijk in stemming worden gebracht. Als de executive akkoord gaat, wordt het voorstel voorgelegd aan de ledenvergadering die wordt gehouden tijdens het IFAJ congres in Denemarken.

Author: NedVerJL

Share This Post On