Cursus onderzoekende Journalistiek

De jury van de Gouden Greep was vorig jaar maar al te duidelijk in haar conclusie: het ontbreekt in de Nederlandse land- en tuinbouwjournalistiek aan gedegen onderzoeksverhalen. Vandaar dat wij als NVLJ in samenwerking met de VVOJ (Vereniging van Onderzoeksjournalisten) een tweedaagse cursus willen organiseren voor onze leden, en geïnteresseerde niet-leden.

De nadruk zal vooral liggen op het vinden van goede onderwerpen en juiste data, het interpreteren van deze data en het gedegen vormgeven van een journalistiek onderzoeksverhaal.

De cursus wordt praktisch ingericht, waarbij deelnemers met een concreet idee aan de slag gaan en deze uitwerken tot een publiceerbaar verhaal.

De kosten zijn nog onbekend en hangen af van het aantal deelnemers.

Graag willen we alvast de interesse peilen. En om de cursus goed te kunnen afstemmen op onze sector, willen we graag jullie wensen en verlangens meenemen in de opzet.

Dus: Heb je belangstelling, heb je ideeën over de invulling van de cursus, laat het dan alvast weten via marjolein@meedraads.nl.

Author: NedVerJL

Share This Post On