Dutch Roots: uitdagingen van de agrarische sector wereldwijd

Eind 2015 ging de NVLJ-ledenvergadering akkoord met de nominatie voor gastland van het IFAJ-congres 2018. Voor de Nederlandse organisatie staat bovenaan dat er in de tweede week van juli 2018 een sterk inhoudelijk programma moet staan, dat veel (internationaal) interessante verhalen zal opleveren.

Het vijfdaagse congres genaamd Dutch Roots – een verwijzing naar de Nederlandse wortels van de agrarische sector in de ruimste zin van het woord – gaat enerzijds om Nederlandse ondernemers, bedrijven en organisaties die wereldwijd actief zijn. Anderzijds om kennis, producten en genetisch materiaal die vanuit ons land naar alle landen ter wereld worden uitgevoerd. Wij verwachten zo’n 300 deelnemers.

Het congresjaar is tevens een jubileumjaar voor Wageningen UR. De universiteit viert het gehele jaar het honderdjarig bestaan. In juli 2018 krijgen agrarische journalisten en communicatoren gelegenheid dat feestje mee te vieren.

Brede aanpak

Dutch Roots wil met name het vakmanschap, de kennis, de producten en het genetisch materiaal van de Nederlandse agrarische sector breed over het voetlicht brengen. Deze vier aspecten komen in het congresprogramma terug in de sectoren melkvee, varkens & pluimvee, akkerbouw en tuinbouw.

Het journalistieke programma focust vervolgens op de uitdagingen waarmee de agrarische sector de komende decennia wereldwijd te maken krijgt, zoals voedselzekerheid, milieu, klimaat en energie, urbanisatie, grond- en hulpstoffen, robotisering, digitalisering en data, en vergrijzing.

Het resultaat: deelnemers brengen het verhaal van de innovatieve Nederlandse agrarische sector in hun thuisland. Het gaat ons niet om een juichverhaal, maar om een realistisch, boeiend en informatief verhaal, dat de aandacht vestigt op de agrarische sector in Nederland in al zijn facetten.

Stadslandbouw, natuurinclusieve landbouw, energieneutraal boeren, de opkomst van dierenrechtenorganisaties en politieke partijen, Europese regels en de Nederlandse interpretatie ervan, dit alles heeft gevolgen voor de landbouw en landbouwjournalistiek. Daarmee laten we onze collega’s kennismaken, maar altijd vanuit de gedachte: what’s in it for them.

Voor hen zal het ook vooral gaan om overdracht van kennis, inzichten en in formatie die ze kunnen gebruiken om hun lezers en kijkers te informeren over wat er mogelijk is en hoe kan worden ingespeeld op dilemma’s van de agrarische sector en voedselproductie.

Organisatie

De organisatie is in handen van de onafhankelijke stichting Dutch Roots. Net als tijdens het IFAJ-wereldcongres dat in 2003 in Nederland werd gehouden, is Dutch Roots voor de komende editie weer een samenwerking aangegaan met Wageningen University. Daarmee biedt het congres een uitgelezen kans om een grote groep internationale journalisten te informeren over de nieuwste visies, inzichten en onderzoeken én hen deelgenoot te maken van het jubileumfeest van de universiteit.

Esther Rozeboom is als congresmanager verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van alle lijnen die moeten worden uitgezet. Samen met onder andere de programma- en redactiecommissie werkt zij hard aan de invulling van het programma en de communicatie over het congres met leden, belangstellenden en sponsoren.

Een vijfhoofdig stichtingsbestuur waakt over de uitvoering binnen de gestelde kaders, zowel inhoudelijk, beleidsmatig als financieel. Daarnaast voorziet de organisatiestructuur in een kritisch wakend oog vanuit de branche. In de Adviescommissie zitten vertegenwoordigers uit het brede agrarische bedrijfsleven en beleidsmakers. De commissie kwam op dinsdag 11 juli bijeen om een eerste blik te werpen op de vorderingen tot nu toe.

Author: NedVerJL

Share This Post On