Geannuleerd: Jaarlijkse Rabobank-NVLJ ontmoeting

De jaarlijkse Rabobank-NVLJ bijeenkomst die gepland stond voor 10 april, kan helaas niet doorgaan. Dit in verband met wijzigingen in de agenda van diverse Rabobank-vertegenwoordigers die bij deze bijeenkomst aanwezig zouden zijn.

Rapport

Na het vaststellen van de datum van 10 april bleek dat onze hoofdspreker Wiebe Draijer een week eerder al (dinsdag 3 april) eveneens hoofdgast zou zijn bij de presentatie van het rapport over voedselbeleid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Het rapport ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’ werd bij die gelegenheid overhandigd aan onze nieuwe minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank en voormalig SER-voorzitter, gaf daarbij zijn reactie geven op het advies en de uitdagingen van het klimaatakkoord voor het voedselsysteem. Vanwege de overlappende inhoud van de persbijeenkomst van de Rli en de Rabobank-NVLJ-bijeenkomst is daarom in onderling overleg besloten de bijeenkomst van 10 april te annuleren.

Alternatief

De NVLJ overlegt nog met Rabobank of er een vervangend moment wordt gekozen voor deze bijeenkomst. Dit ook met het oog op het feit dat Draijer spreker is op ons congres Dutch Roots op 12 juli. Daarnaast is het bestuur bezig met de organisatie van een journalistiek café in mei of juni.

Author: NedVerJL

Share This Post On