Gouden Greep 2020: inzenden tot 15 juni

De jury van de Gouden Greep is op zoek naar de journalistieke parels uit 2020. Wie leverde de mooiste, boeiendste, meest verrassende bijdrage en wint dit jaar de Gouden Greep? Inzenden van journalistieke producties kan tot 15 juni 2021. De verwachting is dat na de zomer de prijzen live worden uitgereikt tijdens een feestelijke NVLJ-bijeenkomst.

Bewogen jaar

Het jaar 2020 werd gedomineerd door de komst van Covid-19. De pandemie heeft zijn weerslag op de gehele samenleving en zeker ook op de land- en tuinbouw en op de berichtgeving daarover. De sector werd bestempeld als cruciaal, alle raderen draaiden door. Of ….?

Uitdagingen

Er was meer, veel meer dan alleen corona dat de berichtgeving beïnvloedde. De stikstofproblematiek hield niet op toen de trekkers van het Malieveld verdwenen, de energietransitie dendert door en de uitdagingen waarvoor de land- en tuinbouw zich gesteld ziet, worden eerder groter dan kleiner. Aan journalisten, waarvan een deel in lockdown opereerde, de uitdaging om de vele facetten van het vak ondanks of dankzij beperkingen in woord en beeld te vangen. Wie deed dat het beste en maakte die jaloersmakende productie in 2020? De jury is in spannende afwachting van de mooiste, bijzonderste bijdragen van 2020. Inzenden kan tot 15 juni 2021.

Categorieën

Inzenden kan net als voorgaande jaren in verschillende categorieën. Deze zijn dit jaar wel anders geformuleerd. Dit jaar ontvangt de jury inzendingen voor de volgende categorieën:

  1. Grote producties/multimediale projecten
  2. Boer/tuinder centraal: verrassende, interessante, aparte en/of sprekende portretten van agrarisch ondernemers over hun drijfveren, doen en laten
  3. Boer/tuinder in relatie tot de samenleving/maatschappij/politiek: producties die hun licht laten schijnen op de manier waarop agrarische ondernemers zich al dan niet staande houden in de dynamiek die voortvloeit uit maatschappelijke wensen en eisen, nationaal en/of internationaal.

Inzenden

Heb je zelf zo’n productie op je naam staan? Schroom niet en stuur ‘m in. Vind je dat iemand anders iets heeft gemaakt, waarvan je zou willen dat het van je eigen hand was, laat het ons weten. We sporen de maker(s) op en vragen of hij/zij wil meedingen om de Gouden Greep 2020.

Redacties kunnen vanzelfsprekend meerdere producties voordragen voor een nominatie. Journalistieke producties die in aanmerking komen voor beoordeling mogen van alle aarden zijn: podcasts, vlog, TV-interviews, krantenartikelen, reportages in vakbladen, et cetera.

Praktische tips

Een paar praktische handreikingen/tips van de jury naar aanleiding van voorgaande edities:

  • Durf te kiezen! “We zien graag veel inzendingen, zodat er wat te kiezen valt, maar blijf kritisch op wat je inzendt. Kies alleen dat waarvan je zelf weet, van al mijn producties steekt dit echt boven het maaiveld uit”, aldus de jury. Dat geldt volgens de jury ook voor het inzending van series. “Soms is het goed om een hele serie artikelen als één productie in te zenden, soms is een selectie beter. Het is aan de maker om dat af te wegen bij inzending.”
  • Zorg voor een duidelijke motivatie en vermelding van de categorie van de inzending. “Te vaak moeten we zelf een inzending aan een categorie toewijzen. Dat is jammer, want daarmee doen we misschien geen recht aan de motivatie van de inzender. Bij het ontbreken daarvan maken wij misschien een verkeerde keuze.”

Inzenden

Inzendingen kunnen tot 15 juni naar: Jury Gouden Greep 2020, tav Jacqueline Wijbenga, j.wijbenga@eisma.nl. Digitale inzendingen ontvangen we graag voorzien van een motivatiebrief via WeTransfer ovv naam inzender én medium.

Analoge inzendingen kunnen in vijfvoud naar: J. Wijbenga, Celsiusweg 41, 8912 AK Leeuwarden. Eveneens begeleidt door een motivatiebrief.

Terugkijken

NB mocht je een inzending voorzien van een terugkijklink, verzeker je er dan van dat je bijdrage ook na de inzenddatum nog terug te kijken is. De jury beoordeelt de inzending in de loop van de zomermaanden en komt voor het juryberaad pas enkele weken na sluiting van de inzenddatum bij elkaar.

Author: NedVerJL

Share This Post On