Jonge leiders gezocht voor bootcamp

De Internationale Federatie voor Agrarische Journalistiek (IFAJ) beloont ook dit jaar, met ondersteuning van sponsor Alltech, jonge journalisten die leiderschapsambities hebben met een financiële tegemoetkoming voor hun congresdeelname. Per land kan een potentiele jonge leider in aanmerking komen voor een IFAJ-Alltech Young Leaders in Agricultural Journalism Award. Aanmeldingen kunnen tot 25 februari worden ingezonden.

Ontwikkelen

IFAJ en Alltech hebben de Young Leaders Award opgezet om jonge journalisten te mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied, ervaringen uit te wisselen met andere jonge journalisten en de opgedane (internationale) ervaring te benutten in zowel de agrarische journalistiek en/of communicatie als in de eigen vereniging. In totaal zijn er 10 plaatsen beschikbaar voor het Young Leaders-programma die elke met € 1000 euro worden ondersteund om hun congresdeelname mogelijk te maken.

Deelname

Elke landenvereniging die lid is van IFAJ (waaronder dus de NVLJ) mag één kandidaat voordragen. Voorwaarde voor deelname is dat de kandidaat jonger moet zijn dan 35 jaar, actief moet zijn in de agrarische journalistiek en ambities moet hebben zich in te zetten voor de eigen vereniging. Kandidaten die worden geselecteerd nemen deel aan een zogenoemd ‘bootcamp’ waarin ze diverse kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze verslag doen van activiteiten die tijdens het IFAJ-congres plaatsvinden. Elke deelnemer krijgt gedurende de bootcamp en het congres een mentor toegewezen om het meeste uit het programma te halen.

Aanmelden

Heb je belangstelling voor deelname aan het Young Leaders Programma van de IFAJ en voldoe je aan de daarvoor gestelde voorwaarden, meld je dan nu aan bij het NVLJ-bestuur. Stuur een mail (info@nvlj.nl) met daarin in ieder geval de volgende gegevens:

  1. Naam
  2. Medium/media waarvoor je werkt
  3. Geboortedatum
  4. Motivatie voor deelname (omschrijf zo volledig mogelijk waarom jij denkt dat jij de geschikte kandidaat bent voor dit programma en wat je voor de NVLJ wilt betekenen = toelichten waar je leiderschapspotentie zit voor de vereniging)
  5. Drie voorbeelden van recente journalistieke producties die representatief zijn voor je werk.

NB De aanmelding moet uiterlijk 25 februari binnen zijn, zodat het NVLJ-bestuur een Nederlandse voordracht voor de IFAJ-deadline van 2 maart kan realiseren.

Het NVLJ- bestuur zal de binnengekomen aanmeldingen beoordelen en uit de inzendingen één kandidaat namens de NVLJ voordragen bij het IFAJ-bestuur. Een jury (ingesteld door IFAJ) bestaande uit drie personen besluit uiteindelijk over de toewijzing van de Young Leaders Awards. Hun beslissing is definitief. Aanmelding bij de NVLJ en/of voordracht namens de NVLJ voor dit programma, is dus GEEN garantie voor deelname!

Voorwaarden:

  • Je moet lid zijn van de NVLJ
  • Beschikbaar zijn voor deelname aan het bootcamp en het aansluitende congres in Nieuw-Zeeland (oktober 2015)
  • Niet ouder zijn dan 35 jaar op 31 december 2014

 

Author: NedVerJL

Share This Post On