Journalistiek cafe over GLB

De NVLJ organiseert op 14 juni een politiek café met als centrale thema het nieuwe GLB. Aanmelden kan tot en met 8 juni via info@nvlj.nl of mariska.vermaas@proagrica.com. Een minimum aantal deelnemers verzekert dat het doorgaat. Dus meld je vandaag nog aan!

Eurocommissaris Phil Hogan heeft vorige week zijn voorstellen voor het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor 2021 tot en met 2027 gepresenteerd. Met minder budget moet het landbouwbeleid toch effectiever en klimaatvriendelijker worden. Lidstaten krijgen bovendien veel meer vrijheid bij de invulling van het beleid: Europa stelt de doelen en lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze deze doelen gaan invullen.

GLB

Maar wat betekent dit nu voor Nederland en voor de Nederlandse boer? Hoe verloopt het onderhandelingstraject in Brussel en waar moeten wij als agrarische pers op letten? De NVLJ heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om ons bij te praten over het nieuwe GLB. De bijeenkomst is nadrukkelijk op achtergrondbasis, sprekers kunnen niet geciteerd worden.

Namens LTO Nederland zal GLB-specialist Klaas-Johan Osinga uitleg geven over de visie van LTO op het nieuwe landbouwbeleid en het komende traject van onderhandelingen.
Kortom: dit is een uitgelezen kans om een beetje wegwijs te raken in het grote dossier van het GLB!

Datum: donderdag 14 juni, 15.00 uur
Plaats:  Café-restaurant de Haagsche Kluis, Plein 20, 2511 CS  Den Haag

De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende deelname. Meld je daarom zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 8 juni aan bij info@nvlj.nl of mariska.vermaas@proagrica.com

Author: NedVerJL

Share This Post On