Rien Nagel: ‘Agrarisch netwerk verdient minster’

“Het Nederlandse agrarische netwerk verdient een minister”, aldus Rien Nagel, lid van de Raad van Bestuur van Rabobank. Nagel deed deze uitspraak tijdens de jaarlijkse Rabobank-NVLJ-ontmoeting in Utrecht op 31 maart. Ruim 20 leden bezochten de bijeenkomst waarbij de visie van de bank op agrarische Nederland werd gepresenteerd en de meest recente financieringscijfers.

Minister

Nagel zou bij het aanstellen van de minister pleiten voor de benaming minister van Voedsel en Landschap. Een speciaal ministerie is wat de Rabo-bestuurder betreft niet noodzakelijk; de minister zou onderdeel kunnen blijven van het ministerie van Economische Zaken, maar met een eigen verantwoordelijkheid en portefeuille.

Rabobank is in Nederland een algemene bank met een brede basis. Buiten de thuisbasis is de bank specialist in food & agri met als slogan ‘Banking for food’. “Die specialisatie is in het hedendaagse complexe bankensysteem een voordeel. Steeds vaker wordt ons advies gevraagd als het gaat om ontwikkelingen in food en agri”, constateert Nagel. De kennis die de bank op dit gebied heeft, moet ook de Nederlandse boeren ten goede komen. “Ons onderzoeksteam food&agri bestaat uit honderd mensen. De kennis die zij vergaren, moet op de boerentafels terecht komen, zodat agrarische ondernemers dat kunnen meenemen in hun besluitvorming.”

Leiderschap

De afgelopen jaren was de benadering van de bank vooral sectoraal. Daarin komt nu volgens Nagel verandering. “We willen bruggen slaan tussen sectoren en vooral ook voorkomen dat wij als financiele instelling ketenregisseur zijn of worden.” Nagel maakt daarbij de vergelijking met een auto. “De ondernemer en/of de sector moet aan het stuur zitten. Wij zitten wel in de auto, maar op de achterbank. We zijn alert, stellen vragen en geven adviezen, maar de uiteindelijke route wordt niet door ons bepaald.” Samenwerking moet centraal staan, benadrukt Nagel. “Maar er moet ook een krachtig leider zijn. Iemand moet krachtig leiderschap tonen.” Goed voorbeeld is volgens de Rabo-bestuurder de zuivelketen. “Niet iedereen levert aan FrieslandCampina, maar die zetten wel de toon. Daardoor weet de sector in grote lijnen wat de koers is en hoe je daar met vereende krachten kunt komen. Een dergelijke regie ontbreekt bijvoorbeeld in de varkenshouderij.”

Goede tijd

Volgens Nagel zit de agrarische sector momenteel best in een goede tijd. Dat is gunstig voor de ondernemers, maar in sommige gevallen minder gunstig voor de ondernemers. “Neem de tuinbouw. Nog niet zo lang geleden stonden de resultaten fors onder druk, er moest wat gebeuren. Nu gaat het financieel weer goed en is die urgentie om te herstructureren weg. We moeten voorkomen dat we indommelen, maar juist in goede tijden reparaties uitvoeren om te voorkomen dat er in minder goede tijden weer lekken worden geslagen.”

Author: NedVerJL

Share This Post On