Update IFAJ congres Dutch Roots 2018

De voorbereidingen voor het Dutch Roots congres in juli 2018 zijn in volle gang. De laatste programmawijzigingen zijn of worden doorgevoerd. Niet alles is al in beton en cement gegoten, maar de contouren zijn voldoende duidelijk om het registratiesysteem te voltooien. Op 15 januari waren alle betrokkenen uitgenodigd voor een kick-off bijeenkomst bij kennispartner Rabobank in Utrecht. Vanuit de diverse groepen en commissie werd iedereen bijgepraat over de stand van zaken en de uitdagingen die er nog zijn.

Pay off

Het congres onder de naam Dutch Roots, heeft als pay off meegekregen ‘Small country, big solutions’. Deze pay off is door kennispartner Imagro inmiddels ook verwerkt in het logo.

Hoofdthema’s

Onder de vlag van de drie hoofdthema’s ‘Urban delta’, ‘Circular economy’ en ‘Smart farming’ presenteert het congres de innovaties en ontwikkelingen die de Nederlandse agrifoodsector groot maken en wereldwijd van betekenis zijn. Daarbij is zowel in het hoofdprogramma als in de geplande tours en workshop ook volop aandacht voor de dilemma’s die dat met zich mee brengt in de diverse sectoren én in het maatschappelijk speelveld.

Rode draad voor de organisatie is dat de deelnemers aan dit congres naar huis moeten gaan met ‘buckets full of stories’.

De komende weken zal nog hard gewerkt worden aan het finaliseren van het congresprogramma en de definitieve invulling van de tours in het land. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het registratieprogramma, dat half februari geopend moet zijn.

Aanhaken

Mooi om te ervaren is dat steeds meer actoren uit de agrofoodketen aanhaken bij het congres. Veel bedrijven en organisaties proberen binnen de mogelijkheden die ze hebben, hun steentje bij te dragen aan de organisatie van dit congres. Hoe meer, hoe beter en mooier ons congres, dus dit werk blijft doorgaan.

Het team vrijwilligers dat inmiddels op een of andere wijze betrokken is bij Dutch Roots groeit nog altijd. Ben je nog niet actief, maar zou je graag iets willen betekenen in de voorbereiding van het congres of tijdens het congres, neem dan contact op met Esther.Rozeboom@dutchroots.info. We kunnen alle hulp goed gebruiken. Samen kunnen we de Nederlandse agrofoodsector internationaal goed op de kaart zetten!

Author: NedVerJL

Share This Post On