Verkiezingsdebat Europees landbouw- en handelsbeleid

Platform Aarde Boer Consument, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) organiseren op 6 mei een verkiezingsdebat voor het Europees Parlement. De bijeenkomst wordt bijgewoond door diverse Nederlandse vertegenwoordigers van het EP en vindt plaats in Nijkerk.

Tijdens het verkiezingsdebat worden verschillende thema’s aan de orde gesteld. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn:
– Is het mogelijk het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) en handelsbeleid zo in te richten dat boeren (binnen en buiten Europa) een kostendekkende prijs kunnen krijgen voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product?
– Wat zijn de kansen en bedreigingen door vrijhandelsverdragen als CETA, TTIP en Mercosur?
– Hoe kunnen de Europese landbouwsubsidies binnen het GLB vanaf 2021 effectiever worden ingezet om te voldoen aan maatschappelijke eisen?
– Hoe te komen tot een échte kringlooplandbouw en een Gemeenschappelijke Voedsel Beleid?
– Is er een alternatief Europees beleid mogelijk waardoor tegenstanders van de EU, de wind uit de zeilen wordt gehaald?

Deelnemers

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement die hun medewerking hebben toegezegd aan dit debat zijn: Annie Scheijer-Pierik (CDA), Jan Huitema (VVD), Bas Eickhout (GroenLinks, ovb), Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), Geert Ritsema (SP), en Bert-Jan Ruissen (SGP).

Vertegenwoordigers van boeren- en maatschappelijke organisaties zullen ook aanwezig zijn om zich te mengen in het debat of hun visie en wensen kenbaar te maken aan de aanwezige politici. De organisaties die vertegenwoordigd zijn, zijn NMV-voorman Hans Geurts (tevens voorzitter Platform ABC), Keimpe van der Heide van de NAV, Klaas Johan Osinga (beleidsmedewerker LTO Nederland), Joost de Jong (Transitiecoalitie Voedsel, betrokken bij totstandkoming IPES Food-rapport) en Greet Goverde (secretaris Platform ABC). De gespreksleiding is in handen van Guus Geurts.

Programma

Het debat wordt gevoerd in twee rondes van een uur met in totaal vier stellingen. In iedere ronde krijgen inleiders kort tijd om het thema te verduidelijken en hun visie te geven. Daarna volgens de reacties van aanwezige politici en is er gelegenheid voor onderling debat aan de hand van stellingen. Voor het publiek is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van meningen en inzichten.

De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 – 22.15 uur in Vergader- en Congrescentrum, De Schakel in Nijker. Deelnemen is gratis. Wel moeten belangstellenden hun aanwezigheid kenbaar maken bij de organisatie via een mail aan guusgeurts@yahoo.com

Zie ook: https://www.aardeboerconsument.nl/6-mei-verkiezingsavond-platform-abc-in-nijkerk-wat-voor-landbouw-in-europa

Author: NedVerJL

Share This Post On