Zaaizaadbedrijven in ontwikkelingslanden

Voor een paper over Nederlandse zaaizaadbedrijven en hun beleid gericht op kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden, worden vakjournalisten gezocht met affiniteit en kennis over dit onderwerp.

De journalist dient zo’n vijf interviews met Nederlandse zaaizaadbedrijven te houden. De vraag staat centraal hoe deze bedrijven inspelen op de behoeften van kleine boeren in ontwikkelingslanden.

In een aantal ontwikkelingslanden wordt eenzelfde opdracht uitgezet. De paper zal gepubliceerd worden in het kader van een campagne die Nederlandse agrofoodbedrijven oproept meer samen te werken met kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden.

De opdrachtgever zoekt iemand die op korte termijn beschikbaar is voor deze freelance-opdracht, kennis heeft van de zaaizaadsector en dus goed inhoudelijk kan doorvragen tijdens de interviews.

Freelancers die belangstelling hebben voor deze freelance-opdracht wordt verzocht zich te melden via info@nvlj.nl.

Author: NedVerJL

Share This Post On